E-mail
0800 151 152 бесплатна инфо линија
Telefon
ЈКП "Чистоћа и зеленило" Суботица

Извештаји

Извештаји

 • Опис
  Преузимање
 • 2024.
 • Први квартал
 • Тромесечни извештај о реализацији Програма пословања за 2024. годину за период од 01.01.2024. године до 31.03.2024. године - 16.05.2024
 • Одлука надзорног одбора - 16.05.2024
 • Наративни опис - 16.05.2024
 • 2023.
 • Извештај о степену реализације програма пословања предузећа за 2022. годину - 15.08.2023
 • Одлука надзорног одбора - 15.08.2023
 • Извештај независног ревизора и финансијски извештај за 2022. - 26.04.2023
 • Одлука надзорног одбора - 26.04.2023
 • Четврти квартал
 • Тромесечни извештај о реализацији Програма пословања за 2023. годину за период од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године - 28.03.2024
 • Одлука надзорног одбора - 28.03.2024
 • Образац 12 - 28.03.2024
 • Трећи квартал
 • Тромесечни извештај о реализацији Програма пословања за 2023. годину за период 01.01.-30.09.2023. - 04.12.2023
 • Одлука надзорног одбора - 04.12.2023
 • Образац 12 - 04.12.2023
 • Други квартал
 • Тромесечни извештај о реализацији Програма пословања за 2023. годину за период 01.01. - 30.06.2023. - 05.09.2023
 • Одлука надзорног одбора - 05.09.2023
 • Образац 12 - 05.09.2023
 • Први квартал
 • Тромесечни извештај о реализацији Програма пословања за 2023. годину за период 01.01.-31.03.2023. - 30.05.2023
 • Одлука надзорног одбора - 30.05.2023
 • Образац 12 - 30.05.2023
 • 2022.
 • Извештај о степену реализације програма пословања предузећа за 2021. годину - 10.08.2022
 • Одлука надзорног одбора - 10.08.2022
 • Извештај независног ревизора и финансијски извештај за 2021. - 22.03.2022
 • Четврти квартал
 • Тромесечни извештај о реализацији Програма пословања за 2022. годину за период од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године - 03.03.2023
 • Образац 12 - 03.03.2023
 • Одлука надзорног одбора - 03.03.2023
 • Трећи квартал
 • Тромесечни извештај о реализацији Програма пословања за 2022. годину за период 01.01.-30.09.2022. - 28.11.2022
 • Одлука надзорног одбора - 28.11.2022
 • Образац 12 - 28.11.2022
 • Други квартал
 • Тромесечни извештај о реализацији Програма пословања за 2022. годину за период 01.01.-30.06.2022. - 12.09.2022
 • Одлука надзорног одбора - 12.09.2022
 • Образац 12 - 12.09.2022
 • Први квартал
 • Тромесечни извештај о реализацији Програма пословања за 2022. годину за период 01.01.-31.03.2022. - 27.05.2022
 • Образац 12 - 27.05.2022
 • Одлука надзорног одбора - 27.05.2022
 • 2021.
 • Извештај о степену реализације програма пословања предузећа за 2020. годину - 11.08.2021
 • Извод из записника 46. седнице надзорног одбора - 11.08.2021
 • Извештај независног ревизора и финансијски извештај за 2020. - 30.06.2021
 • Четврти квартал
 • Табеле - 25.02.2022
 • Извод из записника 59. седнице надзорног одбора - 25.02.2022
 • Образац 12 - 25.02.2022
 • Трећи квартал
 • Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2021. - 30.09.2021. године - 29.11.2021
 • Образац 12 - 29.11.2021
 • Одлука надзорног одбора - 29.11.2021
 • Други квартал
 • Тромесечни извештај о реализацији Програма пословања за 2021. годину за период 01.01.-30.06.2021. године - 30.08.2021
 • Образац 12 - 30.08.2021
 • Одлука надзорног одбора - 30.08.2021
 • Први квартал
 • Тромесечни извештај о реализацији Програма пословања за 2021. годину за период 01.01.-31.03.2021. године - 31.05.2021
 • Образац 12 - 31.05.2021
 • Одлука надзорног одбора - 31.05.2021
 • 2020.
 • Анализа пословања за 2020. годину - 03.03.2021
 • Извештај о степену реализације програма пословања предузећа за 2019. годину - 05.10.2020
 • Извештај независног ревизора и финансијски извештај за 2019. - 31.07.2020
 • Четврти квартал
 • Табеле - 26.02.2021
 • Образац 12 - 26.02.2021
 • Одлука надзорног одбора - 26.02.2021
 • Трећи квартал
 • Извод из записника 39. седнице надзорног одбора - 03.12.2020
 • Извод из записника 46. седнице надзорног одбора - 03.12.2020
 • Образац 12 - 03.12.2020
 • Табеле - 03.12.2020
 • Други квартал
 • Табеле - 31.08.2020
 • Образац 12 - 31.08.2020
 • Одлука надзорног одбора - 31.08.2020
 • Први квартал
 • Табеле - 15.06.2020
 • Образац 12 - 15.06.2020
 • Одлука надзорног одбора - 15.06.2020
 • Извод из записника 34. седнице надзорног одбора - 15.06.2020
 • 2019.
 • Анализа пословања предузећа са предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању у 2019. години - 02.03.2020
 • Анализа пословања за 2019. годину - 02.03.2020
 • Четврти квартал
 • Табеле - 02.03.2020
 • Образац 12 - 02.03.2020
 • Одлука надзорног одбора - 02.03.2020
 • Трећи квартал
 • Табеле - 02.12.2019
 • Образац 12 - 02.12.2019
 • Одлука надзорног одбора - 02.12.2019
 • Други квартал
 • Табеле - 30.08.2019
 • Образац 12 - 30.08.2019
 • Одлука надзорног одбора - 30.08.2019
 • Први квартал
 • Табеле - 15.05.2019
 • Образац 12 - 15.05.2019
 • Одлука надзорног одбора - 15.05.2019
 • 2018.
 • Извештај о степену реализације програма пословања за 2018.г. - 10.10.2019
 • Извештај независног ревизора и финансијски извештај - 31.07.2019
 • Анализа пословања предузећа са предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању у 2018. години - 01.03.2019
 • Четврти квартал
 • Табеле - 01.03.2019
 • Образац 12 - 01.03.2019
 • Одлука надзорног одбора - 01.03.2019
 • Трећи квартал
 • Табеле - 02.12.2018
 • Образац 12 - 02.12.2018
 • Одлука надзорног одбора - 02.12.2018
 • Други квартал
 • Табеле - 30.08.2018
 • Образац 12 - 30.08.2018
 • Одлука надзорног одбора - 30.08.2018
 • Први квартал
 • Табеле - 15.05.2018
 • Образац 12 - 15.05.2018
 • Одлука надзорног одбора - 15.05.2018
 • 2017.
 • Извештај о степену реализације програма пословања за 2017.г. - 01.10.2018
 • Извештај независног ревизора - 01.10.2018
 • АНАЛИЗА И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОСЛОВНИХ ПОКАЗАТЕЉА И ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ПОРЕМЕЋАЈА У ПОСЛОВАЊУ у 2017. години - 20.02.2018
 • Финансијски извештај - 31.12.2017
 • Четврти квартал
 • Табеле - 01.03.2018
 • Образац 12 - 01.03.2018
 • одлука надзорног одбора - 01.03.2018
 • Трећи квартал
 • табеле - 02.12.2017
 • образац 12 - 02.12.2017
 • одлука надзорног одбора - 02.12.2017
 • Други квартал
 • табеле - 30.08.2017
 • образац 12 - 30.08.2017
 • одлука надзорног одбора - 30.08.2017
 • Први квартал
 • табеле - 15.05.2017
 • образац 12 - 15.05.2017
 • одлука надзорног одбора - 15.05.2017
 • 2016.
 • Извештај о степену реализације програма пословања за 2016.г. - 01.07.2017
 • Извештај независног ревизора - 19.06.2017
 • Финансијски извештај - 19.05.2017
 • Четврти квартал
 • табеле - 01.03.2017
 • одлука надзорног одбора - 01.03.2017
 • Трећи квартал
 • табеле - 02.12.2016
 • образац 12 - 02.12.2016
 • одлука надзорног одбора - 02.12.2016
 • Други квартал
 • табеле - 30.08.2016
 • Први квартал
 • табеле - 16.05.2016
 • 2015.
 • Извештај независног ревизора - 23.06.2016
 • Финансијски извештај - 01.06.2016
 • Четврти квартал
 • табеле - 27.01.2016
 • кумулатив 01.-12. - 27.01.2016
 • Трећи квартал
 • табеле - 28.10.2015
 • кумулатив 01.-09. - 28.10.2015
 • Други квартал
 • табеле - 27.07.2015
 • кумулатив 01.-06. - 27.07.2015
 • Први квартал
 • табеле - 28.04.2015
 • 2014.
 • Напомене уз финансијски извештај - 01.06.2015
 • Финансијски извештај - 02.03.2015
 • Извештај независног ревизора - 02.03.2015
 • Четврти квартал
 • табеле - 29.01.2015
 • Трећи квартал
 • табеле - 29.10.2014
 • Други квартал
 • табеле - 28.07.2014
 • Први квартал
 • табеле - 25.04.2014
 • 2013.
 • Извештај независног ревизора - 23.06.2014
 • Биланс стања - 26.02.2014
 • Биланс успеха - 26.02.2014
 • Извештај о променама на капиталу - 26.02.2014
 • Статистички анекс - 26.02.2014
 • Извештај о токовима готовине - 26.02.2014
 • Напомене уз финансијски извештај - 20.01.2014
 • 2012.
 • Извештај независног ревизора - 15.04.2013
 • Биланс стања - 21.02.2013
 • Биланс успеха - 21.02.2013
 • Извештај о променама на капиталу - 21.02.2013
 • Статистички анекс - 21.02.2013
 • Извештај о токовима готовине - 21.02.2013
 • Финансијски извештај - 15.01.2013
 • 2011.
 • Извештај независног ревизора - 26.03.2012
 • Биланс стања - 24.02.2012
 • Биланс успеха - 24.02.2012
 • Извештај о променама на капиталу - 24.02.2012
 • Статистички анекс - 24.02.2012
 • Извештај о токовима готовине - 24.02.2012
 • Финансијски извештај - 23.01.2012
 • 2010.
 • Завршни рачун - 30.08.2011
 • Финансијски извештај - 17.01.2011
 • 2009.
 • Завршни рачун - 30.08.2010
 • Финансијски извешта - 18.01.2010
 • 2008.
 • Финансијски извештај - 19.01.2009

Користимо колачиће да бисмо побољшали ваше искуство. Настављајући посету ове странице прихватате нашу употребу колачића. Политика приватности/Политика о колачићима

 
Врх
стране