Јавно комунално предузеће “Чистоћа и зеленило”

Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица, ПИБ: 100961002
Централа: 024/620-444, Директор: 024/620-455
Фаx: 024/620-460, Е-маил: office@cistoca-su.co.rs

 

ЈКП »ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО«

СУБОТИЦА, Јожефа Атиле 4

 Одржавање чистоце улица, тргова, јавних површина представља делатност која се обавља организовано најдуже, односно представља најстарије послове "Чистоће". Делатност спада у заједничку комуналну потрошњу и финансирање се обавља из буџета Града. Ови послови се такође обављају у складу с градском Одлуком о одржавању чистоће. 

Ради ефикаснијег пружања ових услуга делатност се обавља у три смене свакодневно и у дане државних и верских празника. У оквиру ових послова, пре свега, треба имати у виду спровођење техничко-технолошких операција током свих годишњих доба, где спада:

  • У зимском периоду - Чишћење и уклањање снега, расипање техничке соли и инертног материјала, разбијање леда, одношење снега са тротоара, коловоза и паркинг простора (Програм зимске службе).
  • У пролећно-летње-јесенском периоду - Чишћење и прање ручно и машински тротоара, коловоза, паркинг простора и бициклистичких стаза, тргова, као и пречишћавање зелених површина и пражњење корпи за отпатке. 

Услуге које се нуде тржишту су:

  • сервис за зимско одржавање простора око пословних, привредних И других објеката, (паркинзи, прилази, тротоари…).
    Обзиром да су се услед обнављања возног парка, модернизације и реорганизације стекли услови да наше предузеће изађе на тржиште, слободни смо препоручити Вам сарадњу везано за чишћење снега и сољење простора око пословних, привредних и других објеката. Сматрамо да својом професионалношћу исказаном у дугогодишњем раду за Град, можемо висококвалитетно и јефтино обавити ове послове за Вас.
За сва обавештења молимо вас да назовете телефон 024/ 620 - 404.

Услуга зимско одржавање подразумева: Машинско и ручно чишћење снега те машинско сољење