E-mail
0800 151 152 бесплатна инфо линија
Telefon
ЈКП "Чистоћа и зеленило" Суботица

Политика приватности и заштите података о личности

ОБАВЕШТЕЊЕ/ПРИСТАНАК ЛИЦА - ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА


Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“ Суботица, Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица, као Руковалац, обавештава Вас да су Ваши подаци о личности примљени на Интернет страници: www.cistoca-su.co.rs (у даљем тексту: wеб страница) и да ће да буду обрађени и чувани.

Прихватањем ове Изјаве сматра се да слободно и изричито дајете Ваш пристанак за прикупљање и обраду Ваших података о личности уступљених Јавном комуналном предузећу „Чистоћа и зеленило“ Суботица као кориснику путем Интернет странице у сврхе које су овде изричито наведене.

Ради се о добровољном давању података те ову Изјаву нисте дужни да прихватите односно нисте дужни да уносите своје податке о личности у образац доступан на овој wеб страници.
Прихватањем ове Изјаве и уступањем Ваших података о личности уносом у образац сматра се да сте сагласни с обрадом у сврху решавања Вашег захтева.

Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“ Суботица чува поверљивост Ваших података о личности те омогућава приступ и саопштавање података о личности само оним својим запосленима којима су они потребни ради решавања Вашег захтева.
Ваши подаци о личности, ради даље обраде могу да буду саопштени трећим лицима, а само у сврху и решавања Вашег конкретно одређеног захтева.
Ваши подаци о личности не могу се саопштавати трећим лицима без Вашег претходног изричитог пристанка, осим и само у случајевима прописаним законом.
Ваше обрађене податке Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“ Суботица ће чувати у складу са прописима о чувању архивске грађе.

Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“ Суботица ће с Вашим подацима о личности поступати у складу Закона о заштити података о личности („Службеник гласник РС“ број 87 од 13. новембра 2018. и у складу са чланом 40. истог Закона) што подразумева предузимање мере заштите за податке о личности од неовлашћеног приступа, коришћења, откривања, губитка, уништења или било какве друге злоупотребе.
Вршењу обраде ваших података о личности, у наведене сврхе, можете се увек супротставити и у потпуности или делимично без објашњења, опозвати свој пристанак.

Руковалац Ваших личних података о личности је Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“ Суботица, Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица, Србија.
Опозив пристанка можете да учините лично, путем поште на горе наведену адресу Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица, или е-поштом на адресу: office@cistoca-su.co.rs.

Овим путем Вас такође обавештавамо да само она малолетна лица која су навршила 15 година законски могу да дају пристанак за обраду података о личности ( у складу са чланом 16. Закона о заштити података о личности), а како је то наведено у овој Изјави.

Молимо да пажљиво прочитате ову Изјаву.

Прихватањем ове Изјаве и уступањем Ваших података о личности путем wеб странице потврђујете да сте исту прочитали и разумели те да дозвољавате прикупљање, обраду и коришћење Ваших података о личности на горе описани начин и дату сврху.

Користимо колачиће да бисмо побољшали ваше искуство. Настављајући посету ове странице прихватате нашу употребу колачића. Политика приватности/Политика о колачићима

 
Врх
стране