Јавно комунално предузеће “Чистоћа и зеленило”

Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица, ПИБ: 100961002
Централа: 024/620-444, Директор: 024/620-455
Фаx: 024/620-460, Е-маил: office@cistoca-su.co.rs

ЈКП "Чистоћа и зеленило" Суботица врши услугу одржавања по усвојеним годишњим програмима на територији градских месних заједница, на делу месне заједнице Палић и ванградске М.З. - насељеног места Бајмок.

Програм обухвата:

 • Паркови - 3 са укупном површином 158.000 м2
 • Скверови - 41 са укупном површином 107.000 м2
 • Улично зеленило, број улица - 770
 • Стабла - 52.000
 • Блоковско зеленило - са укупном површином 340.000 м2
 • Програм "Амброзија"

 Ове површине у себи садрже разне градивне елементе различитих група биљака, (травњак, цвеће, руже, перене, шибље и живе ограде), које захтевају различите технолошке операције и различитог интензитета.

Поред програмских активности, ова служба је ангажована на реконструкцији, изградњи пракова и зелених површина у граду, те пружању сервисних тржишних услуга.

 Сервис услуга зеленила је намењен пре свега туристичким и угоститељским објектима, привредним субјектима и свима који желе да унапреде и улепшају своју околину.

Нудимо следеће услуге:

1.    Припремни земљани радови

 • Рашћишћавање и планирање терена
 • Уређење окућница после грађевинских радова
 • Довожење земље, планирање и нивелација
 • Машинска обрада земље

 2.    Уређење окућница, пословних зграда и установа

 • Идејно решење
 • Комплетно хортикултурно уређење
 • Затравњивање
 • Садња украсног засада

 3.    Услуге изнајмљивања вишенаменских машина

 • Кошење ( изнад 500 м2)
 • Дизалица    - 13 м
 • Мултифункционална машина за земљане радове/бушење рупа
 • Уклањање пањева
 • Услуга орезивања и обарања стабала

 Сервис услуга зеленила је намењен пре свега туристичким и угоститељским објектима, привредним субјектима и свима који желе да унапреде и улепшају своју околину.

Заинтересовани се могу јавити на телефон: 024/620-419.

Одлука о одржавању јавних зелених површина (Сл. лист Града Суботице 53/2016)

Одлука о одржавању јавних зелених површина (Сл. лист Града Суботице 45/2014)