E-mail
0800 151 152 бесплатна инфо линија
Telefon
ЈКП "Чистоћа и зеленило" Суботица

Услуге

Депонија

Депонија отпадних материја општине Суботица "Александровачка бара" лоцирана је на деградираном земљишту бившег мочварног корита Александровачке баре, на најнижем делу града у природној депресији удаљено око 2 километара јужно од центра Суботице.

1978. година је почетак депоновања на ову локацију.

Постојећа документација:

 • Главни грађевински пројекат депоније за смеће "Стандардпројект" Суботица, 1982. година.
 • Идејни пројекат санације депоније "Смелт" Љубљана 1988. година.
 • Студија санације и рекултивације депоније "Завод за водопривреду" Суботица, 1996. година.
 • Извештај о геодетском снимању "Геобиро" Суботица, 2002. година.
 • Главни грађевински пројекат Фазна санација затварање и рекултивација градске депоније у Суботици "Водотехника" Београд, 2003. година.
 • Градска депонија "Александровачка бара" у Суботици - Еколошки аудит, март 2016. године

Основни подаци:

 • Укупна површина:
  357.133 mᶟ
 • Активна површина:
  12 ха
 • Запремина укупне површине комплекса:
  680.000 мł
 • Маxимално расположива запремина / капацитет:
  1.100.000 мł укупне површине комплекса

Глобална оцена стања

 1. Веома неповољна локација:
  насеље на 250 м, језеро Палић на око 500 м, центар туристичког дела Палића око 6000 м, жељезничка, аутобуска станица, болница, прехрамбена индустрија, споменик културе од 1000 до 2500 м удаљености.
 2. Од самог почетка експлоатација депоније се одвија:
  није на одговарајући начин решен проблем оцедних и атмосферских вода, не спроводе се праћења загађења тла подземних вода и ваздуха.
  Осим наведеног није урађено ограђивање депоније, не спроводи се у потпуности покривање инертним материјалом, што пружа могућност ширења непријатних мириса, намножавање инсеката и глодара. Прилаз депонији је преко приступне саобраћајнице од бетонских елемената. Од 2005. године постоји систем дегазационих бунара (био-трнова) који је делимично у функцији одплињавања депонијских гасова. Пражњење камиона за транспорт комуналног отпада се врши на телу депоније, а затим се врши поравнавање. На 1/3 депоније није извршено никакво покривање комуналног отпада. Исто тако, није решена ни проблематика разношења отпада ветром са непокретних делова депоније.
 3. Значајни напредак у квалитету одржавања обезбеђено је:
  набавком покретних путних плоча, активним радом на равнању и набијању отпада утоваривачем и булдожером, одлагањем на ову локацију свог отпада који се сакупи организованим одношењем отпада са територије града Суботица (изузетак: отпад са територије насељеног места Чантавир, Вишњевац и Душаново). Тренутно, прикупљање отпада се врши у 16 насеља на територији Града Суботице. Од 58.199 домаћинстава, 48.737 учествује у организованом сакупљању комуналног отпада. Поред тога, отпад се самостално доноси на депонију како од стране грађана тако и од правних лица. У периоду од 1979 - 2015. године, према извршеним геодетским мерењима, укупна количина депонованог отпада је: 1.686.937 mᶟ. Због непотпуне документације о количини депонованог отпада пре поменутог периода, коефицијент грешке у процени укупне количине отпада на депонији је 5%.

Дивље депоније

На територији Општине Суботица регистровано је око 80 сталних и око 30 повремених локација дивљих депонија отпада. Годинама уназад велики број локација се уклања једном или два пута годишње у склопу Акције чишћења и уређења општине Суботица.

Мали број након уклањања престаје да буде место поновног одлагања отпада.

Дивље депоније најчешће настају поред путних и жељезничких праваца, на прилазима насељеним местима као и по ободима шума и скоро увек у старим мајданима песка која су изван експлоатације.

Састав отпада на дивљим депонијама најчешће је сличан. Око 60% припада кућном смећу, док остали део чини гломазни отпад (кућни апарати, олупине возила ...), грађевински шут, не ретко Розни опасни отпад и тела угинулих животиња.

Користимо колачиће да бисмо побољшали ваше искуство. Настављајући посету ове странице прихватате нашу употребу колачића. Политика приватности/Политика о колачићима

 
Врх
стране