E-mail
0800 151 152 бесплатна инфо линија
Telefon
ЈКП "Чистоћа и зеленило" Суботица

Набавке

Набавке

Јавна набавка бр. ОУ 12/2019 - Ветеринарске услуге
 • Број
  Опис
  Преузимање
 • ОУ-12/2019
  Ветеринарске услуге - Обавештење о закљученом уговору - 12.06.2019. 
 • ОУ-12/2019
  Ветеринарске услуге - Одлука о додели уговора - 28.05.2019.   
 • ОУ-12/2019
  Ветеринарске услуге - Позив - 18.04.2019. 
 • ОУ-12/2019
  Ветеринарске услуге - Конкурсна документација - 18.04.2019.  
Јавна набавка бр. ОД 11/2019 - Набавка специјалног комуналног возила – Аутоцистерна за ручно и машинско прање путем финансијског лизинга
 • Број
  Опис
  Преузимање
 • ОД-11/2019
  Набавка специјалног комуналног возила – Аутоцистерна за ручно и машинско прање путем финансијског лизинга - Обавештење о закљученом уговору - 04.07.2019. 
 • ОД-11/2019
  Набавка специјалног комуналног возила – Аутоцистерна за ручно и машинско прање путем финансијског лизинга - Одлука о додели уговора - 31.05.2019.   
 • ОД-11/2019
  Набавка специјалног комуналног возила – Аутоцистерна за ручно и машинско прање путем финансијског лизинга - Позив - 15.04.2019. 
 • ОД-11/2019
  Набавка специјалног комуналног возила – Аутоцистерна за ручно и машинско прање путем финансијског лизинга - Конкурсна документација - 15.04.2019.  
Јавна набавка бр. ОД 10/2019 - Набавка специјалног комуналног возила – Аутоподизач путем финансијског лизинга
 • Број
  Опис
  Преузимање
 • ОД-10/2019
  Набавка специјалног комуналног возила – Аутоподизач путем финансијског лизинга - Обавештење о закљученом уговору - 04.07.2019. 
 • ОД-10/2019
  Набавка специјалног комуналног возила – Аутоподизач путем финансијског лизинга - Одлука о додели уговора - 31.05.2019.   
 • ОД-10/2019
  Набавка специјалног комуналног возила – Аутоподизач путем финансијског лизинга - Позив - 15.04.2019. 
 • ОД-10/2019
  Набавка специјалног комуналног возила – Аутоподизач путем финансијског лизинга - Конкурсна документација - 15.04.2019.   
Јавна набавка бр. ОД 09/2019 - Набавка специјалног возила – Аутосмећар запремине 22 м³ путем финансијског лизинга
 • Број
  Опис
  Преузимање
 • ОД-09/2019
  Набавка специјалног возила – Аутосмећар запремине 22 м³ путем финансијског лизинга - Обавештење о закљученом уговору - 04.07.2019. 
 • ОД-09/2019
  Набавка специјалног возила – Аутосмећар запремине 22 м³ путем финансијског лизинга - Одлука о додели уговора - 31.05.2019.   
 • ОД-09/2019
  Набавка специјалног возила – Аутосмећар запремине 22 м³ путем финансијског лизинга - Позив - 15.04.2019. 
 • ОД-09/2019
  Набавка специјалног возила – Аутосмећар запремине 22 м³ путем финансијског лизинга - Конкурсна документација - 15.04.2019.  
Јавна набавка бр. У-08/2019 - Штампа рачуна
 • Број
  Опис
  Преузимање
 • У-08/2019
  Штампа рачуна - Обавештење о закљученом уговору - 08.05.2019.   
 • У-08/2019
  Штампа рачуна - Одлука о додели уговора - 18.04.2019.   
 • У-08/2019
  Штампа рачуна - Питања и одговори - 05.04.2019.   
 • У-08/2019
  Штампа рачуна - Позив - 03.04.2019. 
 • У-08/2019
  Штампа рачуна - Конкурсна документација - 03.04.2019.  
Јавна набавка бр. У-07/2019 - Услуга мобилне телефоније
 • Број
  Опис
  Преузимање
 • У-07/2019
  Услуга мобилне телефоније - Обавештење о закљученом уговору - 22.05.2019.   
 • У-07/2019
  Услуга мобилне телефоније - Одлука о додели уговора - 18.04.2019.   
 • У-07/2019
  Услуга мобилне телефоније - Обавештење о продужењу рока - 05.04.2019.   
 • У-07/2019
  Услуга мобилне телефоније - Измена конкурсне докуменатције - 05.04.2019.   
 • У-07/2019
  Услуга мобилне телефоније - Питања и одговори - 05.04.2019.   
 • У-07/2019
  Услуга мобилне телефоније - Позив - 29.03.2019. 
 • У-07/2019
  Услуга мобилне телефоније - Конкурсна документација - 29.03.2019.  
Јавна набавка бр. Д-03/2019 - Теретно теренско возило
 • Број
  Опис
  Преузимање
 • Д-03/2019
  Теретно теренско возило - Обавештење о закљученом уговору  - 25.04.2019.   
 • Д-03/2019
  Теретно теренско возило - Одлука о додели уговора - 08.04.2019.   
 • Д-03/2019
  Теретно теренско возило - Позив- 22.03.2019. 
 • Д-03/2019
  Теретно теренско возило - Конкурсна документација - 19.03.2019.  
Јавна набавка бр. ОД 06/2019 - Лична заштитна опрема (лзо)
 • Број
  Опис
  Преузимање
 • ОД-06/2019
  Лична заштитна опрема (лзо) - Обавештење о закљученом уговору - 21.05.2019.   
 • ОД-06/2019
  Лична заштитна опрема (лзо) - Одлука о додели уговора - 07.05.2019.   
 • ОД-06/2019
  Лична заштитна опрема (лзо) - Обавештење о продужењу рока - 12.04.2019.   
 • ОД-06/2019
  Лична заштитна опрема (лзо) - Позива- 19.03.2019. 
 • ОД-06/2019
  Лична заштитна опрема (лзо) - Конкурсна документација - 19.03.2019.  
Јавна набавка бр. Д-05/2019 - Безалкохолна пића, чај, млеко
 • Број
  Опис
  Преузимање
 • Д-05/2019
  Безалкохолна пића, чај, млеко - Обавештење о закљученом уговору  - 18.04.2019.   
 • Д-05/2019
  Безалкохолна пића, чај, млеко - Одлука о додели уговора - 03.04.2019.   
 • Д-05/2019
  Безалкохолна пића, чај, млеко - Позива- 19.03.2019. 
 • Д-05/2019
  Безалкохолна пића, чај, млеко - Конкурсна документација - 19.03.2019.  
Јавна набавка бр. Д-04/2019 - Роло врата- радионица
 • Број
  Опис
  Преузимање
 • Д-04/2019
  Роло врата- радионица - Обавештење о закљученом уговору - 18.04.2019.   
 • Д-04/2019
  Роло врата- радионица - Одлука о додели уговора - 03.04.2019.   
 • Д-04/2019
  Роло врата- радионица - Питања и одговори - 25.03.2019.   
 • Д-04/2019
  Роло врата- радионица - Измена конкурсне докуменатције - 19.03.2019.   
 • Д-04/2019
  Роло врата- радионица - Позива- 18.03.2019. 
 • Д-04/2019
  Роло врата- радионица - Конкурсна документација - 18.03.2019.  
Јавна набавка бр. Д-02/2019- Акумулатори
 • Број
  Опис
  Преузимање
 • Д-02/2019
  Акумулатори - Обавештење о закљученом уговору - 12.04.2019. 
 • Д-02/2019
  Акумулатори - Одлука о додели уговора - 02.04.2019.    
 • Д-02/2019
  Акумулатори - Позива- 14.03.2019. 
 • Д-02/2019
  Акумулатори - Конкурсна документација - 14.03.2019.  
Јавна набавка бр. Д-01/2019 - Косилице – по партијама
 • Број
  Опис
  Преузимање
 • Д-01/2018
  Косилице – по партијама - Обавештење о закљученом уговору - 04.04.2019. 
 • Д-01/2018
  Косилице – по партијама - Одлука о додели уговор - 26.03.2019.   
 • Д-01/2018
  Косилице – по партијама - Позив - 13.01.2019.  
 • Д-01/2018
  Косилице – по партијама - Конкурсна документација - 13.01.2019.  

Планови јавних набавки

 • Опис
  Датум
  Преузимање
 • 2024.
 • План јавних набавки за 2024. годину
  08.02.2024.
 • 2023.
 • Трећа измена плана јавних набавки за 2023. годину
  27.12.2023.
 • Друга измена плана јавних набавки за 2023. годину
  07.09.2023.
 • Прва измена плана јавних набавки за 2023. годину
  07.08.2023.
 • План јавних набавки за 2023. годину - 20.01.2023
  20.01.2023.
 • 2022.
 • Прва измена плана јавних набавки за 2022. годину
  16.08.2022.
 • План јавних набавки за 2022. годину - 26.01.2022
  26.01.2022.
 • 2021.
 • Прва измена плана јавних набавки за 2021. годину
  15.10.2021.
 • План јавних набавки за 2021. годину - 11.02.2021.
  11.02.2021.
 • 2020.
 • План јавних набавки за 2020. годину
  04.03.2020.
 • 2019.
 • Прва измена плана јавних набавки за 2019. годину
  15.10.2019.
 • План јавних набавки за 2019. годину
  12.03.2019.
 • 2018.
 • Друга измена плана јавних набавки - 01.10.2018.
  01.10.2018.
 • Прва измена плана јавних набавки - 02.07.2018.
  09.07.2018.
 • План јавних набавки - 20.03.2018.
  12.03.2018.
 • 2017.
 • План јавних набавки - 28.02.2017
  28.02.2017.
 • Измењен план јавних набавки - 28.02.2017
  28.02.2017.
 • 2016.
 • План јавних набавки за 2016. годину - 07.03.2016
  07.03.2016.
 • Прва измена плана јавних набавки за 2016. г. - 07.03.2016
  07.03.2016.

Користимо колачиће да бисмо побољшали ваше искуство. Настављајући посету ове странице прихватате нашу употребу колачића. Политика приватности/Политика о колачићима

 
Врх
стране