E-mail
0800 151 152 besplatna info linija
Telefon
JKP "Čistoća i zelenilo" Subotica

Dokumenti

Preuzmite dokumente

Propisi

 • Informator o radu JKP "Čistoća i zelenilo" Subotica
  16.11.2022.
 • Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke - 29.10.2021.
  29.10.2021.
 • Politika privatnosti - 15.05.2020.
  15.05.2020.
 • Politika zaštite podataka o ličnosti - 20.03.2020.
  20.03.2020.
 • Pravilnik o postupku i načinu rešavanja zahteva građana za naknadu štete nastale usled ujeda napuštenih životinja - 20.03.2020
  20.03.2020.

Izveštaji - 2023

 • Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja preduzeća za 2022. godinu
  15.08.2023.
 • Odluka nadzornog odbora
  15.08.2023.
 • Izveštaj nezavisnog revizora i finansijski izveštaj za 2022.
  26.04.2023.
 • Odluka nadzornog odbora
  26.04.2023.
 • Kvartalni izveštaji
 • 2. kvartal
 • Tromesečni izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za 2023. godinu za period 01.01. - 30.06.2023.
 • Odluka nadzornog odbora
 • Obrazac 12

Odluke

 • Odluka o obavljanju komunalne delatnosti upravljanja komunalnim otpadom
  19.04.2023.
 • Odluka o izmeni odluke o imenovanju lica zaduženog za rodnu ravnopravnost
  27.12.2022.
 • Odluka o imenovanju lica zaduženog za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja - 28.10.2022.
  28.10.2022.
 • Odluka o imenovanju lica zaduženog za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja
  11.08.2022.
 • Odluka o imenovanju lica odgovornog za donošenje i sprovodjenje i izveštavanje o sprovođenju plana upravljanja rizicima
  22.07.2022.

Obrasci

 • Obrazac za prijavu događaja (ugriza) neposrednim putem - 19.03.2020.
 • Obrazac za podnošenje reklamacija za fizička i pravna lica

Interni akti

 • Strateški plan za internu reviziju za period od 2020 - 2022. godine
  26.12.2019.
 • Godišnji plan interne revizije za 2020. godinu
  26.12.2019.
 • Strateški plan za internu reviziju za period od 2019 - 2021. godine
  23.01.2019.
 • Godišnji plan interne revizije za 2019. godinu
  14.01.2019.
 • Strateški plan za internu reviziju za period od 2018 - 2020. godine - 27.02.2018.
  27.02.2018.

Programi

 • 2023.
 • Odluka nadzornog odbora za prvu izmenu posebnog programa - 05.09.2023.
 • Prva izmena posebnog programa za 2023. godinu - 05.09.2023.
 • Prva izmena programa poslovanja za 2023. godinu - 04.08.2023.
 • Odluka nadzornog odbora za prvu izmenu programa poslovanja - 04.08.2023.
 • Odluka nadzornog odbora o usvajanju posebnog programa o korišćenju sredstava iz budžeta grada za 2023. godinu - 30.01.2023.
 • Poseban program o korišćenju sredstava iz budžeta grada za 2023. godinu - 30.01.2023.
 • Odluka nadzornog odbora za program poslovanja - 19.01.2023.
 • Program poslovanja za 2023. godinu - 19.01.2023.
 • 2022.
 • Odluka nadzornog odbora za drugu izmenu programa poslovanja - 02.12.2022.
 • Druga izmena programa poslovanja za 2022. godinu - 02.12.2022.
 • Odluka nadzornog odbora za prvu izmenu programa poslovanja preduzeća za 2022. godinu
 • Prva izmena programa poslovanja preduzeća za 2022. godinu
 • Poseban program o korišćenju sredstava iz budžeta grada za 2022. godinu - 25.02.2022.
 • Odluka nadzornog odbora o usvajanju posebnog programa o korišćenju sredstava iz budžeta grada za 2022. godinu - 25.02.2022.
 • Odluka nadzornog odbora za program poslovanja - 24.01.2022.
 • Program poslovanja za 2022. godinu - 24.01.2022.

Koristimo kolačiće da bismo poboljšali vaše iskustvo. Nastavljajući posetu ove stranice prihvatate našu upotrebu kolačića. Politika privatnosti/Politika o kolačićima

 
Vrh
strane