E-mail
0800 151 152 besplatna info linija
Telefon
JKP "Čistoća i zelenilo" Subotica

Usluge

Galerija

Facebook Galerija

 
U okviru voznog parka našeg preduzeća postoji i mašinska radionica u kojoj se otklanjaju kvarovi na radnim vozilima i mašinama.
JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica – Redovno odvoženje komunalnog čvrstog otpada iz ulice Marka Oreškovića u Subotici.
„ZA ČISTIJU SUBOTICU - BESPLATNO“
JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica – Postavljanje novogodišnjih jelki na više lokacija u centru grada.
JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica – Orezivanje grana stabala u Šenoinoj ulici u Subotici.
„ZA ČISTIJU SUBOTICU - BESPLATNO“
Facebook post - 2022-12-02 10:05:46
JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica – Dopuna sadnog materijala na Promenadi Prozivka i sadnja breza u ulici Ive Senjanina u Subotici.
JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica – Redovna kontrola signalizacije, opreme i higijene vozila, kao i lične HTZ opreme radnika.
JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica – Nabavka novih posuda za prikupljanje komunalnog otpada (kanti i kontejnera).
JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica – Uklanjanje ilegalnih migrantskih kampova.
„ZA ČISTIJU SUBOTICU - BESPLATNO“
Orezivanje grana drveća u Bajskim vinogradima u Subotici.
U okviru voznog parka našeg preduzeća postoji mašinska radionica u kojoj se servisiraju radna vozila i mašine.
„ZA ČISTIJU SUBOTICU - BESPLATNO“
Facebook post - 2022-11-25 08:06:23
Redovni kolegijum tehničkog sektora u okviru koga se planiraju i dogovaraju radni zadaci po radnim jedinicama.
Ovo su samo neki od pasa koji se nalaze u gradskom Prihvatilištu koji čekaju svoga vlasnika.
Sakupljanje suvog opalog lišća iz samog centra grada.
„ZA ČISTIJU SUBOTICU - BESPLATNO“
Sakupljanje suvog opalog lišća u Parku Ferenca Rajhla.
U okviru našeg selektivnog centra svakodnevno se vrši prikupljanje ambalažnog papira i kartona, kao i njegovo baliranje.
Postavljanje prostirke ispod pasa u okviru priprema za zimski period.
„ZA ČISTIJU SUBOTICU - BESPLATNO“
Facebook post - 2022-11-18 10:50:06
Odvoženje komunalnog otpada auto-podizačem.
Pripremne radnje pred odlazak na teren ekipa RJ „Zelenilo“.
„ZA ČISTIJU SUBOTICU - BESPLATNO“
Uređivanje tela Gradske nesanitarne deponije „Alesandrovačka bara“ u Subotici.
Redovno odvoženje komunalnog otpada iz Brestovačke ulice na Paliću.
Poštovani korisnici
Facebook post - 2022-11-10 14:11:57
Poštovani korisnici
Nakon akcije državnih organa na kontroli nezakonitog kretanja migranata, uklanjanje ostataka divljeg kampa u blizini centra za prihvatanje migranata.
Orezivanje grana drveća u ulici Braće Radić u Subotici.
Poštovani korisnici
„ZA ČISTIJU SUBOTICU - BESPLATNO“
JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica – Prikupljanje zelenog otpada sa javnih površina koji se dalje odvozi na Regionalnu deponiju u Bikovu.
U okviru voznog parka preduzeća postoji i mašinska radionica u kojoj se otklanjaju kvarovi na radnim vozilima i mašinama.
„ZA ČISTIJU SUBOTICU - BESPLATNO“
Facebook post - 2022-11-04 08:25:00
Radnici RJ „Zelenila“ prisustvovali su prezentaciji savremenih mašina za košenje i orezivanje, i na terenu isprobali rad sa njima.
Sa uvažavanjem objavljujemo da je na današnjoj sednici Skupštine grada Subotice Slobodan Milošev ponovo izabran za direktora našeg preduzeća.
Odvoženje jednog dela komunalnog otpada na Regionalnu deponiju u Bikovu.
U okviru selektivnog centra vrši se i prikupljanje ambalažnog stakla.
„ZA ČISTIJU SUBOTICU - BESPLATNO“
Skupljanje opalog lišća u Parku Rajhla Ferenca u Subotici.
Poštovani korisnici
Redovno odvoženje komunalnog otpada iz ulice Marka Oreškovića u Subotici.
Poštovani korisnici
„ZA ČISTIJU SUBOTICU - BESPLATNO“
Facebook post - 2022-10-28 10:16:33
Orezivanje grana drveća u ul. Matije Gupca u Subotici.
Redovno odvoženje komunalnog otpada iz blokovskog naselja Prozivka u Subotici.
Radovi na uklanjanju divlje deponije u Đurđinu.
„ZA ČISTIJU SUBOTICU - BESPLATNO“
Noćna smena u čišćenju subotičkih ulica.
U okviru voznog parka postoji i vulkanizerska radionica u kojoj se vrši servis svih vrsta pneumatika radnih vozila i mašina.
„ZA ČISTIJU SUBOTICU - BESPLATNO“
Facebook post - 2022-10-21 10:06:49
Redovno odvoženje komunalnog otpada iz naselja Bajmok.
Ovo su samo neki od pasa koji se nalaze u gradskom Prihvatilištu koji čekaju svoga vlasnika.
Sadnja ukrasnog cveća na kružnom toku u ulici Matka Vukovića u Subotici.
„ZA ČISTIJU SUBOTICU - BESPLATNO“
U mašinskoj radionici našeg voznog parka otklanjaju se kvarovi na radnim vozilima i mašinama.
Redovno odvoženje komunalnog otpada iz Učiteljske ulice u Subotici.
„ZA ČISTIJU SUBOTICU - BESPLATNO“
Facebook post - 2022-10-14 08:43:01
Uz prisustvo gradonačelnika Subotice Stevana Bakića i predstavnika medija otpočelo je uklanjanje divlje deponije u Mišićevu.
U gradskom Prihvatilištu za napuštene životinje (pse i mačke) urađena je velika vakcinacija i čišćenje pasa od unutrašnjih parazita (dehelmintizacija).
Redovna jutarnja kontrola signalizacije, opreme i higijene vozila, kao i lične HTZ opreme radnika.
„ZA ČISTIJU SUBOTICU - BESPLATNO“
RJ „Higijena grada“ angažovana na skupljanju opalog jesenjeg lišća.
Praćenje i kontrola svakodnevne primene preventivnih mera u cilju zaštite i bezbednosti na radu tokom orezivanja grana drveća.
„ZA ČISTIJU SUBOTICU - BESPLATNO“
Facebook post - 2022-10-07 08:41:06
Uređivanje zelenila na Trgu žrtava fašizma i na groblju u Dudovoj šumi kod spomenika „crvenoarmejcima“ povodom obeležavanja 10. oktobra, Dana oslobođenja Subotice u Drugom svetskom ratu.
Ovo su samo neki od pasa koji se nalaze u gradskom Prihvatilištu koji čekaju svoga vlasnika.
Redovno odvoženje komunalnog otpada iz ulice Koste Trifkovića u Subotici.
„ZA ČISTIJU SUBOTICU - BESPLATNO“
Uređivanje javne zelene površine na Segedinskom putu u Subotici.
U okviru voznog parka preduzeća postoji i mašinska radionica u kojoj se otklanjaju kvarovi na radnim vozilima i mašinama.
Novinski članak - Subotičke Novine, 30.09.2022. godine
„ZA ČISTIJU SUBOTICU - BESPLATNO“
Facebook post - 2022-09-30 09:20:02
Кošenje zelenog pojasa u Velebitskoj ulici, po nalogu Sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj.
Novinski članak - Subotica Danas, 29.09.2022. godine
U toku je redovna jesenja akcija odvoženja kabastog otpada iz domaćinstava sa čitave teritorije grada Subotice.
RJ „Zoohigijena“ je na poziv policije izašla na teren i preuzela malog mačka koji je ostao u automobilu nakon njihove intervencije. Mačak je pregledan od strane veterinara, nema čip, zdrav je i dobio je ime Marko.
„ZA ČISTIJU SUBOTICU - BESPLATNO“
U okviru našeg selektivnog centra svakodnevno se vrši prikupljanje ambalažnog papira i kartona, kao i njegovo baliranje.
Uređivanje prostora oko zgrade pozorišta u Subotici.
Svečana sednica povodom proslave jubileja - 75 godina postajanja preduzeća.
Gradonačelnik Stevan Bakić i direktor Slobodan Milošev u obilasku izložbene smotre radnih vozila i mašina povodom jubileja - 75 godina postojanja preduzeća.
„ZA ČISTIJU SUBOTICU - BESPLATNO“
Svakodnevna briga i nega pasa u gradskom Prihvatilištu za napuštene životinje.
Početak jesenje akcije odvoženja kabastog otpada iz domaćinstava sa čitave teritorije grada Subotice.
Gradonačelnik Stevan Bakić i Direktor JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica Slobodan Milošev su povodom jubileja 75 godina od osnivanja preduzeća zasadili 75 sadnica u parku „Prozivka“ u Subotici.
Redovno održavanje čistoće šetališta i promenade u naselju Prozivka u Subotici.
Proba izložbene smotre radnih vozila i mašina.
Održavanje radnih mašina i vozila po završetku radnog dana.
„ZA ČISTIJU SUBOTICU - BESPLATNO“
Košenje blokovskog dela naselja Aleksandrovo.
U okviru voznog parka našeg preduzeća postoji mašinska radionica u kojoj se servisiraju radna vozila i mašine.
„ZA ČISTIJU SUBOTICU - BESPLATNO“
U okviru našeg selektivnog centra svakodnevno se vrši prikupljanje ambalažnog papira i kartona, kao i njegovo baliranje.
Proba izložbene smotre radnih vozila i mašina.
Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.
Košenje trave pored trotoara na Majšanskom mostu u Subotici.
„ZA ČISTIJU SUBOTICU - BESPLATNO“
Proba izložbene smotre radnih vozila i mašina.
U okviru voznog parka postoji i vulkanizerska radionica u kojoj se vrši servis svih vrsta pneumatika radnih vozila i mašina.
RJ „Zelenilo“ angažovana na uređenju javnih zelenih površina zbog preglednosti na uglu ulica Maksima Gorkog i Prvomajske u Subotici.
„ZA ČISTIJU SUBOTICU - BESPLATNO“
RJ „Higijena grada“ angažovana na uređenju parkinga iza katedrale sv. Terezije Avilske u centru Subotice.
Pražnjenje kontejnera koji se tokom vikenda postavljaju na lokacijama na kojima građani donose veće količine smeća.
Redovno plansko košenje u blokovskom naselju Radijalac u Subotici.
Redovno odvoženje komunalnog otpada iz ul. Kalmara Jenea u Subotici.
Rukovodstvo preduzeća u obilasku gradskog Prihvatilišta za napuštene životinje (pse i mačke).
„ZA ČISTIJU SUBOTICU - BESPLATNO“
Uređivanje dvorišta i okruženja subotičke bolnice povodom tradicionalnog događaja darivanja beba rođenih na Dan Grada i njihovih majki u subotičkom porodilištu, a u sklopu proslave Dana Grada.
Priprema užeg centra povodom proslave Dana Grada Subotice.
RJ „Higijena grada“ na sanaciji rasutog otpada kod graničnog prelaza Kelebija.
„ZA ČISTIJU SUBOTICU - BESPLATNO“
U okviru voznog parka našeg preduzeća postoji mašinska radionica u kojoj se servisiraju radna vozila i mašine.
Košenje i uređivanje centra naselja Bajmok.
„ZA ČISTIJU SUBOTICU - BESPLATNO“
Mašinsko čišćenje Parka Rajhl Ferenca u Subotici.
RJ „Zoohigijena“ u obilasku terena i pokušaju hvatanja pasa lutalica.
Redovno odnošenje komunalnog čvrstog otpada iz ulice Petra Lekovića u Subotici.
„ZA ČISTIJU SUBOTICU - BESPLATNO“
U okviru voznog parka našeg preduzeća postoji mašinska radionica u kojoj se servisiraju radna vozila i mašine.
Blagajne JKP "Čistoća i zelenilo" Subotica su otvorene svakim radnim danom od 07 do 17 časova. Sve svoje komunalne obaveze (odnošenje smeća, potrošnju vode i usluge dimničara) možete platiti kod nas bez provizije.
JKP "Čistoća i zelenilo" Subotica - Intervencija RJ "Zelenilo" i RJ "Higijena grada" na otklanjaju posledica sinoćnjeg nevremena koje je pogodilo Suboticu.
JKP "Čistoća i zelenilo" Subotica- Pohađanje seminara "Digitalizacija procesa planiranja i izveštavanja u javnim preduzećima"
Svakodnevno odvoženje komunalnog otpada iz strogog centra grada Subotice.
Uređivanje javnih zelenih površina na Beogradskom putu u Subotici.
„ZA ČISTIJU SUBOTICU - BESPLATNO“
Akcija RJ „Zoohigijena“ na osnovu prijave građana o kretanju pasa lutalica u naselju Prozivka u Subotici.
Кnjigovodstvo predstavlja primaran izvor informacija za efikasno upravljanje preduzećem.
„ZA ČISTIJU SUBOTICU - BESPLATNO“
Obilazak objekata, kontrola i utvrđivanje stanja prilikom primopredaje smene službe obezbeđenja na lokaciji Gradske deponije.
U gradskom Prihvatilištu za napuštene životinje (pse i mačke) možete pronaći sebi vernog prijatelja..

Media centar

Koristimo kolačiće da bismo poboljšali vaše iskustvo. Nastavljajući posetu ove stranice prihvatate našu upotrebu kolačića. Politika privatnosti/Politika o kolačićima

 
Vrh
strane