E-mail
0800 151 152 besplatna info linija
Telefon
JKP "Čistoća i zelenilo" Subotica

Cenovnik

Cenovnik

Cenovnik zoohigijenske službe - 27.11.2023
Redni broj Vrsta usluge Količina Cena bez PDV-a (din) Iznos PDV-a 20%
Cena sa PDV-om (din)
1 Intervencija hvatanja pasa i mačaka  na teritoriji grada 1 3.614,17 722,83 4.337,00
2 Smeštaj i ishrana psa po danu 1 216,67 43,33 260,00
3 Smeštaj i ishrana mačke po danu 1 184,17 36,83 221,00
4 Odnošenje leševa pas/mačka sa adrese vlasnika 1 4.347,50 869,50 5.217,00
5 Veterinarske usluge po psu/mački dnevno 1 182,50 36,50 219,00
6 Vakcinacija protiv besnila pas/mačka 1 2.292,50 458,50 2.751,00
7 Obrada i šivenje rana, otvaranje apscesa 1 2.917,50 583,50 3.501,00
8 Terapija frakture - lake 1 2.396,67 479,33 2.876,00
9 Terapija frakture - teške 1 2.917,50 583,50 3.501,00
10 Klinički pregled psa 1 2.917,50 583,50 3.501,00
11 Klinički pregled mačke 1 1.875,83 375,17 2.251,00
12 Čipovanje, registracija, izdavanje pasoša psa/mačke 1 1.875,83 375,17 2.251,00
13 Kastracija psa 1 5.555,83 1.111,17 6.667,00
14 Kastracija mačora 1 2.847,50 569,50 3.417,00
15 Ovariohisterektomija kuje 1 7.639,17 1.527,83 9.167,00
16 Ovariohisterektomija mačke 1 3.264,17 652,83 3.917,00
17 Opservacija životinja kod sumnje na besnilo 1 2.222,50 444,50 2.667,00
18 Ponovni pregled sa terapijom 1 2.917,50 583,50 3.501,00
19 Infuzija 1 2.866,67 573,33 3.440,00
20 Terapija per os 1 3.217,50 643,50 3.861,00
21 Jednokratni tretman protiv parazita 1 3.264,17 652,83 3.917,00
22 Ultrazvučni pregled psa/mačke 1 1.875,83 375,17 2.251,00
23 Rendgenografija psa/mačke 1 2.396,67 479,33 2.876,00
24 Endoskopski pregled psa/mačke 1 1.198,33 239,67 1.438,00
25 Kompletna krvna slika psa 1 2.396,67 479,33 2.876,00
26 Kompletna krvna slika mačke 1 2.396,67 479,33 2.876,00
27 Pregled urina psa/mačke 1 1.046,67 209,33 1.256,00
28 Obdukcija psa 1 6.430,83 1.286,17 7.717,00
29 Obdukcija mačke 1 5.389,17 1.077,83 6.467,00
30 Humana terenska imobilizacija 1 5.175,83 1.035,17 6.211,00
31 Jednokratni tretman protiv ekto parazita  psa/mačke 1 3.125,00 625,00 3.750,00
32 Merenje krvnog pritiska psa/mačke 1 1.046,67 209,33 1.256,00
33 EKG  psa/mačke 1 1.046,67 209,33 1.256,00
34 Vakcinacija protiv zaraznih bolesti 1 2.709,17 541,83 3.251,00
35 Dehelmintizacija psa 1 3.125,00 625,00 3.750,00
36 Dehemitizacija mačke 1 1.666,67 333,33 2.000,00
37 Test na srčanog crva i zarazne bolesti psa/mačke 1 2.917,50 583,50 3,501.00
38 Trajno zbrinjavanje psa/mačke od vlasnika ako nisu popunjeni kapaciteti  1 312.297,50 62.459,50 374.757,00
39 Transport psa/mačke na zahtev trećih lica i pomoć pri hvatanju 1 3.614,17 722,83 4.337,00

Napomena:

Datum primene ovog cenovnika je od 01.01.2024. godine.

Cenovnik usluga prema trećim licima - 22.11.2023
Redni broj Opis usluga Jedinica mere Jedinačna cena bez PDV-a RSD PDV

Cena sa PDV-om
        Stopa Iznos  
1 Odvoženje i deponovanje otpada kontejnerom zapremine 5 m³ okret 7.046,00 10 % 704,60 7.750,60
2 Odvoženje i deponovanje otpada kontejnernom zapremine 1,1 m³ okret 5.447,00 10 % 544,70 5.991,70
3

Ležarina iznajmljenog kontejnera zapremine1,1 m³ i kontejnera zapremine 5 m³ prvih 24 sata je besplatno.

Svaki započeti naredni dan se obračunava kao dan ležarine
1 dan 780,00 20 % 156,00 936,00
4 Zakup kontejnera za iznošenje smeća
a) V = 1,1 m³ mesečno 2.041,00 20 %  408,20 2.449,20
b) V = 5 m³ mesečno 3.731,00 20 %  746,20 4.477,20
5 Odnošenje otpadaka otvorenim kamionom od 6 t - gradske MZ tura 5.887,70 10%  588,77 6.476,47
6 Odvoženje i deponovanje građevinskog šuta sa formiranih gomila – bez utovara 2.080,00 20 %  416,00 2.496,00 
7 Rad buldožera čas 7.930,00 20 %  1.586,00  9.516,00 
8 Rad utovarivača čas 7.930,00 20 %  1.586,00  9.516,00 
9 Rad kompaktora čas 16.770,00 20 %  3.354,00  20.124,00 
10 Rad grajfera čas 6.240,00 20 %  1.248,00  7.488,00 
11 Pražnjenje korpi ili spoljnih kanti od 120 litara kom 123,50 10%  12,35  135,85
12 Cena pređenog km za vangradske MZ za usluge pod r.br.1.,2.,5.,11. km 65,00 10%  6,50  71,50 
13 Cena pređenog km za vangradske MZ za ostale usluge km 65,00 20 %  13,00  78,00 
14 Rad specijalnog komunalnog vozila za odvoz smeća čas 5.590,00 20 %  1.118,00  6.708,00 
15 Rad autočistilice čas 6.370,00 20 %  1.274,00 7.644,00 
16 Rad autocisterne sa angažovanjem 1 radnika za površine koje nisu javne čas 2.990,00 20 %  598,00  3.588,00 
17 Cisterna za polivanje i prevoz čiste vode (10 m³) tura 16.380,00 20 %  3.276,00  19.656,00 
18 Naknada za deponovanje smeća          
a) Fizička lica          
* zemlja iz iskopa bez sadržaja otpadnog materijala kg bez naknade      
* zemlja iz iskopa sa primesama šuta (do 500 kg - bez naknade) kg 0,13 10%  0,01  0,14 
* otpad koji nije opasan (do 500 kg - bez naknade) kg 5,33 10%  0,53  5,86 
b) Pravna lica          
* zemlja iz iskopa bez sadržaja otpadnog materijala kg bez naknade      
* zemlja iz iskopa sa primesama šuta kg 0,13 10%  0,01  0,14 
     
19 Pranje i dezinfekcija kontejnera od 1,1 m³ na lokaciji JKP "Čistoća i zelenilo" Subotica čas 6.955,00 20 %  1.391,00  8.346,00 
20 Rad komunalnog radnika čas 548,00 20 %  109,60  657,60 
21 Rad kamiona putarca na sakupljanju i odvoženju otpada čas 2.149,34 10% 214,93 2.364,27

Napomena:

  • Korišćenje usluga u neradne dane i dane praznika naplaćuje se po uvećanoj ceni za 50% od cena navedenih u ovom Cenovniku.

Datum primene ovog cenovnika je od 22.11.2023. godine.

Cenovnik usluga prema trećim licima - 01.04.2023
Redni broj Opis usluga Jedinica mere Jedinačna cena bez PDV-a RSD PDV stopa
PDV iznos
Cena sa PDV-om
1 Odvoženje i deponovanje otpada kontejnerom zapremine 5 m³ okret 7.046,00 10 % 704,60 7.750,60
2 Odvoženje i deponovanje otpada kontejnernom zapremine 1,1 m³ okret 5.447,00 10 % 544,70 5.991,70
3 Iznajmljivanje kontejnera od 1,1 m³ - 5 m³ i odnošenje kontejnera (prvi dan besplatno), svaki naredni dan se obračunava kao dan ležarine 1 dan 780,00 20 % 156,00 936,00
4 Zakup kontejnera za iznošenje smeća
a) V = 1,1 m³ mesečno 2.041,00 20% 408,20 2.449,20
b) V = 5 m³ mesečno 3.731,00 20% 746,20 4,477,20
5 Odnošenje otpadaka otvorenim kamionom od 6 t - gradske MZ tura 5.887,70 10% 588,77 6.476,47
6 Odvoženje i deponovanje građevinskog šuta sa formiranih gomila – bez utovara 2.080,00 20% 416,00 2.496,00
7 Rad buldožera čas 7.930,00 20% 1.586,00 9.516,00
8 Rad utovarivača čas 7.930,00 20% 1.586,00 9.516,00
9 Rad kompaktora čas 16.770,00 20% 3.354,00 20.124,00
10 Rad grajfera čas 6.240,00 20% 1.248,00 7.488,00
11 Pražnjenje korpi ili spoljnih kanti od 120 litara kom 123,50 10% 12,35 135,85
12 Cena pređenog km za vangradske MZ, za usluge pod r.br. 1,2,5,11. km 65,00 10% 6,50 71,50
13 Cena pređenog km za vangradske MZ za ostale usluge km 65,00 20% 13,00 78,00
14 Rad specijalnog komunalnog vozila za odvoz smeća čas 5.590,00 20% 1.118,00 6.708,00
15 Rad autočistilice čas 6.370,00 20% 1.274,00 7.644,00
16 Rad autocisterne sa angažovanjem 1 radnika za površine koje nisu javne čas 2.990,00 20% 598,00 3.588,00
17 Cisterna za polivanje i prevoz čiste vode (10 m³) tura 16.380,00 20% 3.276,00 19.656,00
18 Naknada za deponovanje smeća
a) Fizička lica
* zemlja iz iskopa bez sadržaja otpadnog materijala kg bez
naknade
* zemlja iz iskopa sa primesama šuta kg 0,13 10% 0,013 0,14
* otpad koji nije opasan kg 5,33 10% 0,53 5,86
b) Pravna lica  
* zemlja iz iskopa bez sadržaja otpadnog materijala kg bez
naknade
* zemlja iz iskopa sa primesama šuta kg 0,13 10% 0,013 0,14
* otpad koji nije opasan kg 5,33 10% 0,53 5,86
19 Pranje i dezinfekcija kontejnera od 1,1 m³ na lokaciji JKP "Čistoća i zelenilo" Subotica čas 6.955,00 20% 1.391,00 8.346,00
20 Rad komunalnog radnika čas 548,00 20% 109,60 657,60
21 Rad kamiona putarca na sakupljanju i odvoženju otpada čas  2.149,34 10% 214,93 2.364,27

Napomena:

  • Korišćenje usluga u neradne dane i dane praznika naplaćuje se po uvećanoj ceni za 50% od cena navedenih u ovom Cenovniku.

Datum važenja ovog cenovnika je zaključno sa 22.11.2023. godine.

Cenovnik usluga upravljanja komunalnim otpadom - 04.01.2023
Redni broj Usluga Jedinica mere Cena (bez PDV-a) PDV 10% Cena (sa PDV-om)
1 Sakupljanje, odvoženje i deponovanje komunalnog otpada iz individualnih objekata din/m2/mesečno 6,89 0,69 7,58
2 Sakupljanje, odvoženje i deponovanje komunalnog otpada iz stambenih zgrada din/m2/mesečno 8,33 0,83 9,16
3 Sakupljanje, odvoženje i deponovanje komunalnog otpada iz poslovnih prostora din/m2/mesečno 18,90 1,89 20,79
4 Sakupljanje, odvoženje i deponovanje komunalnog otpada u naseljenim mestima u kojima korisnici usluga odlažu komunalni otpad u tipskim plastičnim vrećama din/vreći 137,50 13,75 151,25
5 Sakupljanje, odvoženje i deponovanje komunalnog otpada u naseljenim mestima u kojima se usluga obračunava po domaćinstvu din/domaćinstvu/mesečno 579,10 57,91 637,01

Napomena:

Datum primene ovog cenovnika je od 01.02.2023. godine.

Cenovnik usluga upravljanja komunalnim otpadom - 01.02.2021
Redni broj Usluga Jedinica mere Cena (bez PDV-a) PDV 10% Cena (sa PDV-om)
1 Sakupljanje, odvoženje i deponovanje komunalnog otpada iz individualnih objekata din/m2/mesečno 5,51 0,55 6,06
2 Sakupljanje, odvoženje i deponovanje komunalnog otpada iz stambenih zgrada din/m2/mesečno 6,66 0,67 7,33
3 Sakupljanje, odvoženje i deponovanje komunalnog otpada iz poslovnih prostora din/m2/mesečno 15,12 1,51 16,63
4 Sakupljanje, odvoženje i deponovanje komunalnog otpada u naseljenim mestima u kojima korisnici usluga odlažu komunalni otpad u tipskim plastičnim vrećama din/vreći 110,00 11,00 121,00
5 Sakupljanje, odvoženje i deponovanje komunalnog otpada u naseljenim mestima u kojima se usluga obračunava po domaćinstvu din/domaćinstvu/mesečno 463,28 46,33 509,61

Napomena:

Datum važenja ovog cenovnika je zaključno sa 31.01.2023. godine.

Cene za sakupljanje, odvoženje i deponovanje otpada u naseljenim mestima u kojima se usluga obračunava po domaćinstvu - 28.07.2017
Usluga Cena (bez PDV-a) PDV 10% Cena (sa PDV)
  • sakupljanje, odvoženje i deponovanje otpada u naseljenim mestima u kojima se usluga obračunava po domaćinstvu
356,37 din po domaćinstvu mesečno 35,63 392,00 din po domaćinstvu mesečno

Napomena:

Datum važenja ovog cenovnika je zaključno sa 31.01.2021. godine.

Cenovnik - preuzimanje, transport i uklanjanje sporednih proizvoda živ. porekla - 15.09.2015
Paušalna naknada za izlazak specijalnog vozila za prihvat i transport SPŽP
Redni broj Lokacija Jedinica mere Jedinčna cena bez PDV-a Stopa PDV-a Iznos PDV-a Jedinačna cena sa PDV-om
1 Subotica - lokal Izlazak 500,00 20% 100,00 600,00
Palić Izlazak 800,00 20% 160,00 960,00
Đurđin Izlazak 2.500,00 20% 500,00 3.000,00
Stari Žednik Izlazak 1.700,00 20% 340,00 2.040,00
Novi Žednik Izlazak 2.000,00 20% 400,00 2.400,00
Čantavir Izlazak 2.250,00 20% 450,00 2.700,00
Višnjevac Izlazak 2.000,00 20% 400,00 2.400,00
Bačko Dušanovo Izlazak 2.100,00 20% 420,00 2.520,00
Ljutovo Izlazak 1.000,00 20% 200,00 1.200,00
Donji Tavankut Izlazak 1.700,00 20% 340,00 2.040,00
Gornji Tavankut Izlazak 1.600,00 20% 320,00 1.920,00
Šupljak Izlazak 1.500,00 20% 300,00 1.800,00
Hajdukovo Izlazak 1.500,00 20% 300,00 1.800,00
Bački Vinogradi Izlazak 1.700,00 20% 340,00 2.040,00
Bajmok Izlazak 2.500,00 20% 500,00 3.000,00
Mala Bosna Izlazak 1.500,00 20% 300,00 1.800,00
Bikovo Izlazak 1.500,00 20% 300,00 1.800,00
Kelebija Izlazak 900,00 20% 180,00 1.080,00
Mišićevo Izlazak 2.000,00 20% 400,00 2.400,00
Preuzimanje i neškodljivo uklanjanje SPŽP
2 Preuzimanje i uklanjanje životinje kg 17,00 20% 3,40 20,40

Napomena:

Korišćenje usluga u neradne dane i dane praznika naplaćuje se po uvećanoj ceni za 50% od cena navedenih u ovom cenovniku.

Cenovnik se primenjuje od 01.09.2015. godine.

Cenovnik usluga prema trećim licima sa primenom od 01.03.2015. - 01.03.2015
Redni broj Opis usluga Jedinica mere Jedinačna cena bez PDV-a RSD
1 Odvoženje i deponovanje otpada kontejnerom zapremine 5 m³ okret 5.420,00
2 Odvoženje i deponovanje otpada kontejnernom zapremine 1,1 m³ okret 4.190,00
3 Iznajmljivanje kontejnera od 1,1 m³ - 5 m³ i odnošenje kontejnera (prvi dan besplatno), svaki naredni dan se obračunava kao dan ležarine 1 dan 600,00
4 Zakup kontejnera za iznošenje smeća
a) V = 1,1 m³ mesečno 1.570,00
b) V = 5 m³ mesečno 2.870,00
5 Odnošenje otpadaka otvorenim kamionom od 6 t - gradske MZ tura 4.529,00
6 Odvoženje i deponovanje građevinskog šuta sa formiranih gomila – bez utovara 1.600,00
7 Rad buldožera čas 6.100,00
8 Rad utovarivača čas 6.100,00
9 Rad kompaktora čas 12.900,00
10 Rad grajfera čas 4.800,00
11 Pražnjenje korpi ili spoljnih kanti od 120 litara kom 95,00
12 Cena pređenog km za vangradske MZ za usluge pod r.br.1.,2.,5.,11. km 50,00
13 Cena pređenog km za vangradske MZ za ostale usluge km 50,00
14 Rad specijalnog komunalnog vozila za odvoz smeća čas 4.300,00
15 Rad autočistilice čas 4.900,00
16 Rad autocisterne sa angažovanjem 1 radnika za površine koje nisu javne čas 2.300,00
17 Cisterna za polivanje i prevoz čiste vode (10 m³) tura 12.600,00
18 Naknada za deponovanje smeća    
a) Fizička lica    
* zemlja iz iskopa bez sadržaja otpadnog materijala kg bez naknade
* zemlja iz iskopa sa primesama šuta kg 0,10
* otpad koji nije opasan kg 4,10
b) Pravna lica    
* zemlja iz iskopa bez sadržaja otpadnog materijala kg bez naknade
* zemlja iz iskopa sa primesama šuta kg 0,10
* otpad koji nije opasan kg 4,10
19 Pranje i dezinfekcija kontejnera od 1,1 m³ na lokaciji JKP "Čistoća i zelenilo" Subotica čas 5.350,00
20 Ručno skidanje plakata čas 2.500,00

Napomena:

  • PDV se obračunava po važećem Zakonu o PDV-u.
  • Korišćenje usluga u neradne dane i dane praznika naplaćuje se po uvećanoj ceni za 50% od cena navedenih u ovom Cenovniku.

Datum važenja ovog cenovnika je zaključno sa 31.03.2023. godine.

Cenovnik zoohigijenske službe - 01.01.2015
Redni broj Vrsta usluge Jedinica mere (komada) Cena bez PDV-a (din) Cena sa PDV-om (din)
1 Hvatanje pasa i mačaka na teritoriji grada - izlaz na intervenciju 1 1.723,00 2.067,60
2 Smeštaj i ishrana psa/mačke po danu po psu/mački 1 71,50 85,80
3 Vakcinacija protiv besnila - jednom godišnje 1 949,40 1.139.28
4 Obrada i šivenje rana, otvaranje apscesa 1 2.824,40 3.389,28
5 Terapija frakture - lake 1 7.907,70 9.489,24
6 Terapija frakture - teške 1 9.157,70 10.989,24
7 Klinički pregled psa 1 932,70 1.119,24
8 Klinički pregled mačke 1 932,70 1.119,24
9 Veterinarske usluge po psu/mački dnevno 1 37,50 45,00
10 Uklanjanje leševa uginulih pasa i mačaka sa javnih i drugih površina 1 1.744,80 2.093,76
11 Uvođenje psa u jedinstveni registar 1 1.241,00 1.489,20
12 Kastracija psa 1 2.407,70 2.889,24
13 Kastracija mačora 1 1.457,70 1.749,24
14 Ovariohisterektomija kuje 1 5.324,40 6.389,28
15 Ovariohisterektomija mačke 1 2.824,40 3.389,28
16 Eutanazija psa (u slučaju krajnjeg izbora) sa neškodljivim uklanjanjem leša 1 1.866,00 2.239,20
17 Eutanazija mačke (u slučaju krajnjeg izbora) sa neškodljivim uklanjanjem leša 1 1.274,40 1.529,28
18 Obdukcija psa odnosno mačke 1 1.407,70 1.689,24
19 Troškovi održavanja objekta - mesečno paušal 67.587,35 81.104,82

Napomena:

Datum važenja ovog cenovnika je zaključno sa 31.12.2023. godine.

Cenovnik usluga za sakupljanje, odvoženje i deponovanje otpada od 01.10.2014. godine - 25.09.2014
Usluga Cena (bez PDV-a) PDV 10% Cena (sa PDV)
  • Sakupljanje, odvoženje i deponovanje otpada iz individualnih objekata
4,24 din po m2 mesečno 0,42 4,66 din po m2 mesečno
  • Sakupljanje, odvoženje i deponovanje otpada iz stambenih zgrada
5,12 din po m2 mesečno 0,51 5,63 din po m2 mesečno
  • Sakupljanje, odvoženje i deponovanje otpada iz poslovnog prostora
11,63 din po m2 mesečno 1,16 12,79 din po m2 mesečno
  • Sakupljanje, odvoženje i deponovanje otpada u naseljenim mestima u kojima korisnici usluga odlažu čvrsti otpad u tipskim plastičnim vrećama
84,62 din po vreći 8,46 93,08 din po vreći

Napomena:

Datum važenja ovog cenovnika je zaključno sa 31.01.2021. godine.

Cenovnik usluga za sakupljanje, odvoženje i deponovanje otpada - 2013. godina - 15.10.2013
Cenovnik ostalih usluga - 2012. godina - 09.10.2012
Cenovnik usluga za sakupljanje, odvoženje i deponovanje otpada - 2012. godina - 01.10.2012
Cenovnik usluga za sakupljanje, odvoženje i deponovanje otpada - 2011. godina - 30.09.2011
Cenovnik usluga za sakupljanje, odvoženje i deponovanje otpada - 2010. godina - 17.09.2010

Koristimo kolačiće da bismo poboljšali vaše iskustvo. Nastavljajući posetu ove stranice prihvatate našu upotrebu kolačića. Politika privatnosti/Politika o kolačićima

 
Vrh
strane