E-mail
0800 151 152 besplatna info linija
Telefon
JKP "Čistoća i zelenilo" Subotica

O nama

Reč Direktora

Izazove transformacije ovog javnog servisa ka tržišno orijentisanom subjektu smo shvatili ozbiljno, tako da je započeta reorganizacija, racionalizacija i usvajanje novih tehnogija, pa su shodno velikom zalaganju poslednjih godina ostvareni značajni rezultati prvenstveno na polju podizanja kvaliteta usluga, a potom i na ekonomičnosti, količini i vrsti pruženih usluga. Sredstva preduzeća i sredstva iz budžeta Grada Subotice usmerena su u izgradnju komunalne infrastrukture i razvoj delatnosti. Ovim ulaganjima su obezbeđeni novi kamioni i radne mašine, tipske posude za odlaganje otpada, vršeni su radovi na uređenju deponije, očišćene su i sanirane divlje deponija, izrađeni planski dokumenti, prošireno i rekonstruisano Prihvatilište za napuštene pse i mačke, uređeni kružni tokovi... Ostvareni su pozitivni finansijski rezultati i nadamo se da će se pozitivan trend rasta nastaviti.

Naša strategija je usmerena prvenstveno na pružanje kvalitetnih usluga, što je potrošačima uistinu važno, te na taj način nastojimo zadovoljiti njihova očekivanja i od njih napraviti zadovoljne korisnike. Opšti izgled i higijena našeg grada su nam prioriteti na kojima ćemo i dalje istrajati, bez obzira na sve poteškoće koje se javljaju.

Sindikalna, kao i opšta i posebna prava radnika će se i dalje u potpunosti poštovati, jer je edukovan i zadovoljan radnik imperativ i osnovna baza za kvalitetno i efikasno izvršavanje preuzetih obaveza.

U narednom periodu planirana je realizacija niza razvojnih projekata koji će za rezultat imati poboljšanje unapređenjа kvaliteta usluga i efikasnosti rada preduzeća, kako bi u što većoj meri bile zadovoljene potrebe naših potrošača.

Očekujemo da će nova WEB stranica JKP Čistoća i zelenilo Subotica uz druge vidove komunikacije omogućiti unapređenje usluga i izgrađivanje efikasnog i efektivnog sistema javnosti rada JKP Čistoća i zelenilo Subotica.

Hvala Vam na saradnji.

Koristimo kolačiće da bismo poboljšali vaše iskustvo. Nastavljajući posetu ove stranice prihvatate našu upotrebu kolačića. Politika privatnosti/Politika o kolačićima

 
Vrh
strane