E-mail
0800 151 152 besplatna info linija
Telefon
JKP "Čistoća i zelenilo" Subotica

O nama

O nama

Reč Direktora

Poštovani posetioci, JKP "Čistoća i zelenilo" je osnovano 1947, a u sadašnjem obliku 1990. godine i od tada posluje kao privredni subjekt osnovan od strane Grada Subotice radi pružanja javnih usluga održavanja higijene grada i zelenila te prikupljanja i zbrinjavanja otpada. Tokom vremena ovim zaduženjima su pridodati i briga o psima lutalicama (prihvatilište), te prikupljanje i primarno razvrstavanje reciklabilnog otpada.

Opširnije

Slobodan Milošev
master ekonomista, direktor preduzeća
(biografija)

Delatnost preduzeća

Javno komunalno preduzeće "Čistoća i zelenilo" Subotica osnovano je radi obavljanja delatnosti od opšteg interesa u šta spada: upravljanje komunalnim otpadom, održavanje čistoće na površinama javne namene i održavanje javnih zelenih površina na teritoriji Grada Subotice, u skladu sa zakonom i odlukom kojom se uređuju ove komunalne delatnosti.

Opširnije

Misija i vizija

Кontinuirano i kvalitetno obavljanje komunalnih usluga uz poštovanje principa zaštite životne sredine i javnog interesa grada Subotice, uz stalnu brigu o zadovoljstvu korisnika usluga u sferi delovanja preduzeća.

OBAVEŠTENJE O BROJU ZAPOSLENIH I ANGAŽOVANIH LICA

Opširnije

Organizacija preduzeća

Nadzorni odbor:

 • Saša Lolevski
  dipl. pravnik, predsednik,
  telefon: 065/216-11-85
  (biografija)
 • Timea Tripolszki
  dipl. ekonomista, član,
  telefon: 063/565-110
  (biografija)
 • Mirjana Jancić
  dipl. ekonomista, član,
  telefon: 063/292-325
  (biografija)

Unutrašnja organizacija

Istorijat

Subotica decenijama unazad spada u red gradova sa izgrađenom i negovanom tradicijom brige o izgledu i čistoći naselja. Od posleratnih godina do danas pružanje usluga sakupljanja i odlaganja smeća, održavanje čistoće i nega zelenih površina obavlja se na različite načine i na različite načine organizovanja.

Shodno promenama kako u upravno-administrativnom tako i usled teritorijalnih promena bivšeg sreza Subotica, 1947. godine formirano je preduzeće za delatnost čistoće odnosno 1959. godine Uprava za ozelenjavanje grada. I u narednim decenijama dolazilo je do organizacionih promena da bi od 1990. godine preduzeće Odlukom o organizovanju (Službeni list opštine Subotica br. 21/98, 4/99, 38/2001. 21/2002, 16/2003., 45a/2003. i 63/2003) Skupštine opštine Subotica počelo funkcionisati u sadašnjem organizovanom obliku.

Opširnije

Koristimo kolačiće da bismo poboljšali vaše iskustvo. Nastavljajući posetu ove stranice prihvatate našu upotrebu kolačića. Politika privatnosti/Politika o kolačićima

 
Vrh
strane