E-mail
0800 151 152 besplatna info linija
Telefon
JKP "Čistoća i zelenilo" Subotica

Usluge

Odvoženje komunalnog otpada (KO)

Pod pojmom komunalni otpad (KO) podrazumevaju se otpaci u okviru komunalne infrastrukture u domaćinstvima, administrativnim, obrazovnim institucijama, turističkim objektima, trgovini uslužnim delatnostima, kao i otpaci sa javnih površina i parkova. Tu pripada i deo otpada iz industrije koji ima komunalni karakter, zatim opasan otpad iz domaćinstva.

Plan odvoženja KO po MZ ]
Plan odvoženja KO po ulicama ]

Sastoji se iz dve vrste delatnosti:

  • Individualne komunalne potrošnje, odnosno organizovano sakupljanje i odvoženje KO
  • Zajedničke komunalne potrošnje, odnosno čišćenje javnih površina.

Osnovne karakteristike efikasnog sistema upravljanja otpadom obuhvataju niz mera za unapređenje i olakšanje sprečavanje nastanka otpada na izvoru, odvojeno sakupljanje, reciklažu ili druge metode ponovog dobijanja materijala iz otpada i pouzdano i ekološki održivo konačno odlaganje otpada. JKP "Čistoća i zelenilo" Subotica ima kapacitet i mogućnost da se stara sa sistemom upravljanja otpada osim u delu deponovanja i reciklaže koji je u planu regionalne deponije.

Najveći deo prihoda preduzeće ostvaruje kroz pružanje usluga sakupljanja KO. Ovom uslugom na teritoriji grada pokriveno je 39.720 domaćinstava. Finansiranje usluga sakupljanja, odvoženja i odlaganja obezbeđuje se putem naplate obavljenih usluga korisnicima. Cene usluga odobrava osnivač na zahtev preduzeća, a po instrukciji i preporuci ministarsva finansije RS.

Otpad sakupljen od strane auto-smećara sa 10 angažovanih vozila dnevno u proseku dve i po ture sa prosečnom radnom zapreminom od 12 metara kubnih odnosno 5,5 tona i prosečnim sabijanjem 1:3. Na godišnjem nivou na ovaj način sakupi se i na deponiju odloži 99.000 metara kubnih odnosno 33.000 tona otpada.

Kao ispomoć auto-smećarima tokom cele godine angažuje se jedan traktor sa radnom zapreminom od 5 metara kubnih i koji u proseku radi 3 ture. Na ovaj način na deponiju se godišnje odloži 3.300 metara kubnih odnosno 500 tona otpada.

Sakupljanjem otpada u kontejnerima od 5 metara kubnih na gradsku deponiju se odloži godišnje oko 21000 metara kubnih odnosno 42.000 tona smeća što je realizovano u proseku sa 10 ostvarenih tura na dan.

Učestalost odvoženja otpada kod porodičnih kuća je jednom nedeljno a iz užeg centra grada i visokospratnica je dva puta nedeljno. Vangradska područja uslužena su jednom u dve nedelje. Ovi korisnici otpad sakupljaju u tipskim kontejnerima 1,1 metara kubni, kontejnerima od 5 metara kubnih, kantama od 120 litara kao i u vrećama.

Deponija

Deponija otpadnih materijala opštine Subotica "Aleksandrovačka bara" locirana je na degradiranom zemljištu bivšeg močvarnog korita Aleksandrovačke bare, na najnižem delu grada u prirodnoj depresiji udaljenoj oko 2 kilometara južno od centra Subotice.

1978. godina je početak deponovanja na ovu lokaciju.

Opširnije

Koristimo kolačiće da bismo poboljšali vaše iskustvo. Nastavljajući posetu ove stranice prihvatate našu upotrebu kolačića. Politika privatnosti/Politika o kolačićima

 
Vrh
strane