E-mail
0800 151 152 бесплатна инфо линија
Telefon
ЈКП "Чистоћа и зеленило" Суботица

Услуге

Одвожење комуналног отпада (КО)

Под појмом комунални отпад (КО) подразумевају се отпаци у оквиру комуналне инфраструктуре у домаћинствима, административним, образовним институцијама, туристичким објектима, трговини услужним делатностима, као и отпаци са јавних површина и паркова. Ту припада и део отпада из индустрије који има комунални карактер, затим опасан отпад из домаћинства.

План одвожења КО по МЗ ]
План одвожења КО по улицама ]

Састоји се из две врсте делатности:

  • Индивидуалне комуналне потрошње, односно организовано сакупљање и одвожење КО
  • Заједничке комуналне потрошње, односно чишћење јавних површина.

Основне карактеристике ефикасног система управљања отпадом обухватају низ мера за унапређење и олакшање спречавање настанка отпада на извору, одвојено сакупљање, рециклажу или друге методе поновог добијања материјала из отпада и поуздано и еколошки одрживо коначно одлагање отпада. ЈКП "Чистоћа и зеленило" Суботица има капацитет и могућност да се стара са системом управљања отпада осим у делу депоновања и рециклаже који је у плану регионалне депоније.

Највећи део прихода предузеће остварује кроз пружање услуга сакупљања КО. Овом услугом на територији града покривено је 39.720 домаћинстава. Финансирање услуга сакупљања, одвожења и одлагања обезбеђује се путем наплате обављених услуга корисницима. Цене услуга одобрава оснивач на захтев предузећа, а по инструкцији и препоруци министарсва финансије РС.

Отпад сакупљен од стране ауто-смећара са 10 ангажованих возила дневно у просеку две и по туре са просечном радном запремином од 12 метара кубних односно 5,5 тона и просечним сабијањем 1:3. На годишњем нивоу на овај начин сакупи се и на депонију одложи 99.000 метара кубних односно 33.000 тона отпада.

Као испомоћ ауто-смећарима током целе године ангажује се један трактор са радном запремином од 5 метара кубних и који у просеку ради 3 туре. На овај начин на депонију се годишње одложи 3.300 метара кубних односно 500 тона отпада.

Сакупљањем отпада у контејнерима од 5 метара кубних на градску депонију се одложи годишње око 21000 метара кубних односно 42.000 тона смећа што је реализовано у просеку са 10 остварених тура на дан.

Учесталост одвожења отпада код породичних кућа је једном недељно а из ужег центра града и високоспратница је два пута недељно. Ванградска подручја услужена су једном у две недеље. Ови корисници отпад сакупљају у типским контејнерима 1,1 метара кубни, контејнерима од 5 метара кубних, кантама од 120 литара као и у врећама.

Депонија

Депонија отпадних материјала општине Суботица "Александровачка бара" лоцирана је на деградираном земљишту бившег мочварног корита Александровачке баре, на најнижем делу града у природној депресији удаљеној око 2 километара јужно од центра Суботице.

1978. година је почетак депоновања на ову локацију.

Опширније

Користимо колачиће да бисмо побољшали ваше искуство. Настављајући посету ове странице прихватате нашу употребу колачића. Политика приватности/Политика о колачићима

 
Врх
стране