E-mail
0800 151 152 бесплатна инфо линија
Telefon
ЈКП "Чистоћа и зеленило" Суботица

О нама

Делатност предузећа

Јавно комунално предузеће "Чистоћа и зеленило" Суботица основано је ради обављања делатности од општег интереса у шта спада: управљање комуналним отпадом, одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина на територији Града Суботице, у складу са законом и одлуком којом се уређују ове комуналне делатности.

Претежна делатност је: 38.11 Сакупљање отпада који није опасан.

Поред послова обухваћених претежном делатношћу, Предузеће обавља и друге делатности утврђене Статутом.

Предузеће обавља делатност за чије је обављање основано, континуирано и квалитетно, у складу са усвојеним стандардима за обављање те делатности, ради уредног задовољавања потреба корисника производа у услуга предузећа, обезбеђења техничког, технолошког и економског јединства система и усклађености његовог развоја, стицања добити и остваривања другог законом утврђеног интереса.

Јавно комунално предузеће "Чистоћа и зеленило" Суботица уписано је у регистар Агенције за привредне регистре Решењем број БД 38278/2005

Користимо колачиће да бисмо побољшали ваше искуство. Настављајући посету ове странице прихватате нашу употребу колачића. Политика приватности/Политика о колачићима

 
Врх
стране