Јавно комунално предузеће “Чистоћа и зеленило”

Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица
Централа: 024/620-444, Директор: 024/620-455
Фаx: 024/620-460, Е-маил: office@cistoca-su.co.rs

Градска депонија – Антуна Б. Шимића ББ.   Тел.: 553 126

Као и сваки град тако и наш покушава да реши проблеме са својим отпадом. Ова тешка криза која нас је задесила је успорила и тако спору изградњу регионалне депоније, тако да се сада боримо да што више продужимо век ове наше постојеће. Логична стратегија је била да почнемо да издвајамо употребљиве – рециклабилне компоненте. ––

У току 2009. године је донет „Закон о очувању човекове околине“, а његова примена је обавезујућа од 22.05.2010. године. У складу са тим руководство ЈКП „Чистоћа и зеленило“ је препознало обавезу предузећа да се поред своје стандардне делатности на прикупљању КЧО, ангажује на пословима збрињавања неопасног рециклабилног отпада. Из тог разлога марта 2010. године на локацији Албе Шимића бб – градска депонија, формиран је „селективни центар“ као потпуно нова организациона јединица у оквиру предузећа. Предузеће је учинило велики напор да сопственим средствима уз разумевање и помоћ „Министарства животне средине, рударства и просторног планирања“ као и локалне самоуправе, изврши реконструкцију и адаптацију старих објеката, и набавку потребне опреме. Селективни центар је данас, само годину дана од оснивања, технички опремљен нарелативно   високом нивоу, што потврђује и списак технике којом располажемо: Нова колска вага до 60 тона, две пресе за балирање уређај за пефорацију ПЕТ амбалаже, возило – „ГРАЈФЕР“, Возило „ИВЕЦО“, Возило – мали смећар, Мулти цар, две траке за селектовање, 120 жичаних контејнера од 1,1 м³, 10 контејнера од 5,0 м³ и 100 преса за Алу лименке, које баш ових дана постављамо у нашем граду, у дечије установе, школе и фрекветна местакао што су  кафићи, бензинске станице и сл. Основни циљ постављање преси је едукација, (посебно деце), и подизање еколошке свести  наших суграђана.

У сарадњи са локалном самоуправом  у току је набавка још 180 жичаних контејнера од 1,1 м³ и 10 контејнера од 5 м³. Њиховим постављањем постићи ћемо, већу покривеност територије града, а тиме омогућујемо суграђанима да дају свој допринос у примарној селекцији.

 У Селективном центру своје плате зарађује деветоро запослених. Свих деветоро су и пре формирања центра били запослени у предузећу што значи да нисмо примили ни једног новог радника.

 Активности селективног центра су усмерене ка збрињавању амбалажног отпада типа: ПЕТ, Папир – картон, Мешана Амбалажна Пластика (М.А.П.) и Алу лименке. Под активностима подразумевамо послове скаупљања, селектовања и третмана – балирања амбалажног отпада. Тако припремљен амбалажни отпад уз законом прописану пратећу документацију испоручујемо рециклерима – предузећима која од  „отпада“ производе нови производ.

 Своје будуће активности у овом послу планирамо на основу потенцијалних процењених количина рециклабилног отпада ових категорија и озбиљне тенденције месечног раста испоручене робе, које се могу видети на табели 1.

 Проблеми са којима се срећемо на терену су:

уништавање жичаних контејнера, крађа садржаја контејнера и некоректно пуњење контејнера комуналним отпадом.

- Селективни центар за пар година треба да прерасте у трансфер станицу.

Све ове активности имају за циљ смањење загађења човекове околине, и очувања природних ресурса. За нас из предузећа додатни мотив и обавезу представља чињеница да је градска депонија ограниченог капацитета. Што више рециклабилног отпада „спасимо“ продужићемо век градској депонији.