Јавно комунално предузеће “Чистоћа и зеленило”

Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица, ПИБ: 100961002
Централа: 024/620-444, Директор: 024/620-455
Фаx: 024/620-460, Е-маил: office@cistoca-su.co.rs
За пријаву физичких лица молимо Вас да унесете Ваше презиме, име и потрошачки број тачно како вам се налази на рачуну.
За пријаву правних лица молимо Вас да унесете ваш ПИБ и потрошачки број тачно како вам се налази на рачуну.