Јавно комунално предузеће “Чистоћа и зеленило”

Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица, ПИБ: 100961002
Централа: 024/620-444, Директор: 024/620-455
Фаx: 024/620-460, Е-маил: office@cistoca-su.co.rs
Лена
Раса:
Мешанац
Име:
Лена
Боја:
Црна
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Женски
Бр. чипа:
688052000086604
Старост:
3 година
Љуба
Раса:
Мешанац
Име:
Љуба
Боја:
Црна
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Мушки
Бр. чипа:
688052000080041
Старост:
2 година
Оги
Раса:
Мешанац
Име:
Оги
Боја:
Жуто-сива
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Мушки
Бр. чипа:
688052000069708
Старост:
5 година
Цуца
Раса:
Мешанац
Име:
Цуца
Боја:
Сиво-смеђа
Особени знаци:
Величина:
Мали
Пол:
Женски
Бр. чипа:
688050000697130
Старост:
8 година
Маки
Раса:
Мешанац
Име:
Маки
Боја:
Жуто-бела
Особени знаци:
Величина:
Велики
Пол:
Мушки
Бр. чипа:
688052000083265
Старост:
3 година
Марко
Раса:
Мешанац
Име:
Марко
Боја:
Жуто-бела
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Мушки
Бр. чипа:
688050000480612
Старост:
10 година
Астор
Раса:
Лабрадор
Име:
Астор
Боја:
Црна
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Мушки
Бр. чипа:
688050000326414
Старост:
10 година
Медена
Раса:
Мешанац
Име:
Медена
Боја:
Бело-жута
Особени знаци:
Величина:
Мали
Пол:
Женски
Бр. чипа:
688052000097749
Старост:
1 година
Акс
Раса:
Немачки птичар
Име:
Акс
Боја:
Браон
Особени знаци:
Величина:
Велики
Пол:
Мушки
Бр. чипа:
688052000086581
Старост:
5 година
Лиса
Раса:
Мешанац
Име:
Лиса
Боја:
Црно-жута
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Женски
Бр. чипа:
688052000080156
Старост:
2 година
Ђуро
Раса:
Мешанац
Име:
Ђуро
Боја:
Жуто са белим
Особени знаци:
Величина:
Мали
Пол:
Мушки
Бр. чипа:
688052000090364
Старост:
2 година
Сека
Раса:
Мешанац
Име:
Сека
Боја:
Црна
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Женски
Бр. чипа:
688052000098390
Старост:
1 година
Жана
Раса:
Мешанац
Име:
Жана
Боја:
Браон-жута
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Женски
Бр. чипа:
688050000481862
Старост:
10 година
Чепи
Раса:
Мешанац
Име:
Чепи
Боја:
Црна
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Мушки
Бр. чипа:
688052000092926
Старост:
3 година
Мимоза
Раса:
Мешанац
Име:
Мимоза
Боја:
Жута
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Женски
Бр. чипа:
688052000083289
Старост:
3 година
Дона
Раса:
Бигл
Име:
Дона
Боја:
Триколор
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Женски
Бр. чипа:
688010000056840
Старост:
4 година
Томекс
Раса:
Мешанац
Име:
Томекс
Боја:
Жута
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Мушки
Бр. чипа:
688052000077206
Старост:
4 година
Луња
Раса:
Мешанац
Име:
Луња
Боја:
Смеђа
Особени знаци:
Величина:
Велики
Пол:
Мушки
Бр. чипа:
688052000097923
Старост:
3 година
Вука
Раса:
Немачки овчар
Име:
Вука
Боја:
Сива
Особени знаци:
Величина:
Велики
Пол:
Женски
Бр. чипа:
688052000092996
Старост:
6 година
Жиле
Раса:
Мешанац
Име:
Жиле
Боја:
Жута
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Мушки
Бр. чипа:
688052000077371
Старост:
3 година