Јавно комунално предузеће “Чистоћа и зеленило”

Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица, ПИБ: 100961002
Централа: 024/620-444, Директор: 024/620-455
Фаx: 024/620-460, Е-маил: office@cistoca-su.co.rs
Чупко
Раса:
Мешанац
Име:
Чупко
Боја:
Сиво-црна
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Мушки
Бр. чипа:
688052000093070
Старост:
2 година
Доги
Раса:
Мешанац
Име:
Доги
Боја:
Црно-браон
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Мушки
Бр. чипа:
688050000695926
Старост:
9 година
Маки
Раса:
Мешанац
Име:
Маки
Боја:
Бела-црна-жута
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Мушки
Бр. чипа:
688052000071691
Старост:
4 година
Даби
Раса:
Мешанац
Име:
Даби
Боја:
Црно-жута
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Мушки
Бр. чипа:
688052000090400
Старост:
3 година
Раша
Раса:
Мешанац
Име:
Раша
Боја:
Црно-бела
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Мушки
Бр. чипа:
688050000514145
Старост:
10 година
Боби
Раса:
Мешанац
Име:
Боби
Боја:
Црно-жута
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Мушки
Бр. чипа:
688052000063108
Старост:
3 година
Муки
Раса:
Мешанац
Име:
Муки
Боја:
Црно-бела
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Женски
Бр. чипа:
688052000071872
Старост:
3 година
Ронда
Раса:
Мешанац
Име:
Ронда
Боја:
Црна
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Женски
Бр. чипа:
688052000086557
Старост:
3 година
Зеле
Раса:
Мешанац
Име:
Зеле
Боја:
Браон
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Мушки
Бр. чипа:
688052000069721
Старост:
4 година
Кики
Раса:
Мешанац
Име:
Кики
Боја:
Жута
Особени знаци:
Величина:
Мали
Пол:
Мушки
Бр. чипа:
688052000069797
Старост:
4 година
Манда
Раса:
Мешанац
Име:
Манда
Боја:
Црно-жута
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Женски
Бр. чипа:
688052000077205
Старост:
4 година
Деми
Раса:
Мешанац
Име:
Деми
Боја:
Црно-браон-жута
Особени знаци:
Величина:
Мали
Пол:
Мушки
Бр. чипа:
688052000083323
Старост:
3 година
Лолек
Раса:
Мешанац
Име:
Лолек
Боја:
Црна
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Мушки
Бр. чипа:
688052000071745
Старост:
3 година
Лео
Раса:
Мешанац
Име:
Лео
Боја:
Црно-жута
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Мушки
Бр. чипа:
688052000080158
Старост:
2 година
Даца
Раса:
Мешанац
Име:
Даца
Боја:
Браон
Особени знаци:
Величина:
Мали
Пол:
Женски
Бр. чипа:
688052000092921
Старост:
3 година
Коки
Раса:
Кокер шпанијел
Име:
Коки
Боја:
Црна
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Мушки
Бр. чипа:
688052000083271
Старост:
3 година
Лина
Раса:
Мешанац
Име:
Лина
Боја:
Сиво тиграста
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Женски
Бр. чипа:
688052000097844
Старост:
1 година
Гара
Раса:
Мешанац
Име:
Гара
Боја:
Црно-браон
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Женски
Бр. чипа:
688050000445063
Старост:
7 година
Горо
Раса:
Мешанац
Име:
Горо
Боја:
Црна
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Мушки
Бр. чипа:
688052000077343
Старост:
3 година
Леа
Раса:
Мешанац
Име:
Леа
Боја:
Жуто-бела
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Женски
Бр. чипа:
688050000716388
Старост:
8 година