Јавно комунално предузеће “Чистоћа и зеленило”

Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица, ПИБ: 100961002
Централа: 024/620-444, Директор: 024/620-455
Фаx: 024/620-460, Е-маил: office@cistoca-su.co.rs
Дина
Раса:
Мешанац
Име:
Дина
Боја:
Црно-бела
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Женски
Бр. чипа:
688050000513321
Старост:
10 година
Стејси
Раса:
Мешанац
Име:
Стејси
Боја:
Црно-жута
Особени знаци:
Величина:
Мали
Пол:
Женски
Бр. чипа:
688052000098453
Старост:
2 година
Чупко
Раса:
Мешанац
Име:
Чупко
Боја:
Сива
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Мушки
Бр. чипа:
688052000124278
Старост:
2 година
Тео
Раса:
Мешанац
Име:
Тео
Боја:
Црно-жута
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Мушки
Бр. чипа:
688052000080112
Старост:
1 година
Дачо
Раса:
Мешанац
Име:
Дачо
Боја:
Црна
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Мушки
Бр. чипа:
688052000071840
Старост:
3 година
Брале
Раса:
Мешанац
Име:
Брале
Боја:
Жута
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Мушки
Бр. чипа:
688038000022499
Старост:
6 година
Том
Раса:
Мешанац
Име:
Том
Боја:
Црно-браон
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Мушки
Бр. чипа:
688050000680930
Старост:
7 година
Бода
Раса:
Мешанац
Име:
Бода
Боја:
Смеђе-бела
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Женски
Бр. чипа:
688050000694627
Старост:
9 година
Милан
Раса:
Мешанац
Име:
Милан
Боја:
Црно-браон
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Мушки
Бр. чипа:
688052000083380
Старост:
2 година
Јанко
Раса:
Мешанац
Име:
Јанко
Боја:
Жуто-тиграста
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Мушки
Бр. чипа:
688050000568338
Старост:
7 година
Жућо
Раса:
Мешанац
Име:
Жућо
Боја:
Жута
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Мушки
Бр. чипа:
688052000083395
Старост:
4 година
Лаки
Раса:
Мешанац
Име:
Лаки
Боја:
Црно-бела
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Мушки
Бр. чипа:
688052000090267
Старост:
2 година
Рале
Раса:
Мешанац
Име:
Рале
Боја:
Црно-жута
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Мушки
Бр. чипа:
688050000685221
Старост:
9 година
Добрица
Раса:
Мешанац
Име:
Добрица
Боја:
Црна
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Мушки
Бр. чипа:
688052000086560
Старост:
3 година
Блеки
Раса:
Мешанац
Име:
Блеки
Боја:
Црна
Особени знаци:
Величина:
Велики
Пол:
Мушки
Бр. чипа:
688052000086582
Старост:
3 година
Лајка
Раса:
Мешанац
Име:
Лајка
Боја:
Браон-тиграста
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Женски
Бр. чипа:
688052000071667
Старост:
3 година
Тигар
Раса:
Мешанац
Име:
Тигар
Боја:
Црно-браон
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Мушки
Бр. чипа:
688052000090361
Старост:
2 година
Лела
Раса:
Мешанац
Име:
Лела
Боја:
Браон-тиграста
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Женски
Бр. чипа:
688052000097769
Старост:
2 година
Бени
Раса:
Мешанац
Име:
Бени
Боја:
Браон-црна
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Мушки
Бр. чипа:
688052000077207
Старост:
3 година
Арон
Раса:
Мешанац
Име:
Арон
Боја:
Црна-бела
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Мушки
Бр. чипа:
688052000069664
Старост:
4 година