Јавно комунално предузеће “Чистоћа и зеленило”

Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица, ПИБ: 100961002
Централа: 024/620-444, Директор: 024/620-455
Фаx: 024/620-460, Е-маил: office@cistoca-su.co.rs
Луси
Раса:
Мешанац
Име:
Луси
Боја:
Црна са белим
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Женски
Бр. чипа:
688052000124291
Старост:
6 година
Реки
Раса:
Име:
Реки
Боја:
Црна
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Мушки
Бр. чипа:
688052000124369
Старост:
3 година
Лена
Раса:
Мешанац
Име:
Лена
Боја:
Црно-бела
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Женски
Бр. чипа:
688052000098284
Старост:
3 година
Јоги
Раса:
Мешанац
Име:
Јоги
Боја:
Жуто-црна
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Мушки
Бр. чипа:
688052000123247
Старост:
2 година
Мери
Раса:
Мешанац
Име:
Мери
Боја:
Црно-браон
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Женски
Бр. чипа:
688052000090312
Старост:
3 година
Марли
Раса:
Сибирски хаски
Име:
Марли
Боја:
Црно-бела
Особени знаци:
Величина:
Велики
Пол:
Мушки
Бр. чипа:
688052000045750
Старост:
5 година
Пуки
Раса:
Пулин
Име:
Пуки
Боја:
Црна
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Мушки
Бр. чипа:
688052000124237
Старост:
7 година
Арон
Раса:
Мешанац
Име:
Арон
Боја:
Црна-бела
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Мушки
Бр. чипа:
688052000069664
Старост:
4 година
Лајка
Раса:
Мешанац
Име:
Лајка
Боја:
Браон-тиграста
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Женски
Бр. чипа:
688052000071667
Старост:
3 година
Лаки
Раса:
Мешанац
Име:
Лаки
Боја:
Црно-бела
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Мушки
Бр. чипа:
688052000090267
Старост:
2 година
Бода
Раса:
Мешанац
Име:
Бода
Боја:
Смеђе-бела
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Женски
Бр. чипа:
688050000694627
Старост:
9 година
Даца
Раса:
Мешанац
Име:
Даца
Боја:
Браон
Особени знаци:
Величина:
Мали
Пол:
Женски
Бр. чипа:
688052000092921
Старост:
3 година
Ронда
Раса:
Мешанац
Име:
Ронда
Боја:
Црна
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Женски
Бр. чипа:
688052000086557
Старост:
3 година
Маки
Раса:
Мешанац
Име:
Маки
Боја:
Бела-црна-жута
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Мушки
Бр. чипа:
688052000071691
Старост:
4 година
Љуба
Раса:
Мешанац
Име:
Љуба
Боја:
Црна
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Мушки
Бр. чипа:
688052000080041
Старост:
2 година
Леа
Раса:
Мешанац
Име:
Леа
Боја:
Жуто-бела
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Женски
Бр. чипа:
688050000716388
Старост:
8 година
Томекс
Раса:
Мешанац
Име:
Томекс
Боја:
Жута
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Мушки
Бр. чипа:
688052000077206
Старост:
4 година
Чепи
Раса:
Мешанац
Име:
Чепи
Боја:
Црна
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Мушки
Бр. чипа:
688052000092926
Старост:
3 година
Жана
Раса:
Мешанац
Име:
Жана
Боја:
Браон-жута
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Женски
Бр. чипа:
688050000481862
Старост:
10 година
Зоро
Раса:
Мешанац
Име:
Зоро
Боја:
Црно-бела
Особени знаци:
Величина:
Велики
Пол:
Мушки
Бр. чипа:
688052000088155
Старост:
4 година