Јавно комунално предузеће “Чистоћа и зеленило”

Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица, ПИБ: 100961002
Централа: 024/620-444, Директор: 024/620-455
Фаx: 024/620-460, Е-маил: office@cistoca-su.co.rs
Луси
Раса:
Мешанац
Име:
Луси
Боја:
Црна са белим
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Женски
Бр. чипа:
688052000124291
Старост:
6 година
Реки
Раса:
Име:
Реки
Боја:
Црна
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Мушки
Бр. чипа:
688052000124369
Старост:
3 година
Лена
Раса:
Мешанац
Име:
Лена
Боја:
Црно-бела
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Женски
Бр. чипа:
688052000098284
Старост:
3 година
Јоги
Раса:
Мешанац
Име:
Јоги
Боја:
Жуто-црна
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Мушки
Бр. чипа:
688052000123247
Старост:
2 година
Мери
Раса:
Мешанац
Име:
Мери
Боја:
Црно-браон
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Женски
Бр. чипа:
688052000090312
Старост:
3 година
Марли
Раса:
Сибирски хаски
Име:
Марли
Боја:
Црно-бела
Особени знаци:
Величина:
Велики
Пол:
Мушки
Бр. чипа:
688052000045750
Старост:
5 година
Пуки
Раса:
Пулин
Име:
Пуки
Боја:
Црна
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Мушки
Бр. чипа:
688052000124237
Старост:
7 година
Арон
Раса:
Мешанац
Име:
Арон
Боја:
Црна-бела
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Мушки
Бр. чипа:
688052000069664
Старост:
4 година
Лаки
Раса:
Мешанац
Име:
Лаки
Боја:
Црно-бела
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Мушки
Бр. чипа:
688052000090267
Старост:
2 година
Ронда
Раса:
Мешанац
Име:
Ронда
Боја:
Црна
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Женски
Бр. чипа:
688052000086557
Старост:
3 година
Маки
Раса:
Мешанац
Име:
Маки
Боја:
Бела-црна-жута
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Мушки
Бр. чипа:
688052000071691
Старост:
4 година
Љуба
Раса:
Мешанац
Име:
Љуба
Боја:
Црна
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Мушки
Бр. чипа:
688052000080041
Старост:
2 година
Чепи
Раса:
Мешанац
Име:
Чепи
Боја:
Црна
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Мушки
Бр. чипа:
688052000092926
Старост:
3 година
Зоро
Раса:
Мешанац
Име:
Зоро
Боја:
Црно-бела
Особени знаци:
Величина:
Велики
Пол:
Мушки
Бр. чипа:
688052000088155
Старост:
4 година
Рале
Раса:
Мешанац
Име:
Рале
Боја:
Смеђе-црна
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Мушки
Бр. чипа:
688050000639704
Старост:
8 година
Зак
Раса:
Мешанац
Име:
Зак
Боја:
Браон-црна
Особени знаци:
Величина:
Мали
Пол:
Мушки
Бр. чипа:
688052000097855
Старост:
3 година
Ники
Раса:
Мешанац
Име:
Ники
Боја:
Бела
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Мушки
Бр. чипа:
688052000097936
Старост:
2 година
Триле
Раса:
Мешанац
Име:
Триле
Боја:
Жута
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Мушки
Бр. чипа:
688052000077344
Старост:
3 година
Мери
Раса:
Мешанац
Име:
Мери
Боја:
Црно-бела
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Женски
Бр. чипа:
688052000083290
Старост:
3 година
Бени
Раса:
Мешанац
Име:
Бени
Боја:
Браон-црна
Особени знаци:
Величина:
Средњи
Пол:
Мушки
Бр. чипа:
688052000077207
Старост:
3 година