Јавно комунално предузеће “Чистоћа и зеленило”

Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица, ПИБ: 100961002
Централа: 024/620-444, Директор: 024/620-455
Фаx: 024/620-460, Е-маил: office@cistoca-su.co.rs

 

На основу Одлуке о делатности зоохигијене „ Сл. лист Града Суботица, бр 56/2012 и 7/2014“делатност обухвата следеће:

- хватање, збрињавање, ветеринарску негу и смештај напуштених и изгубљених животиња ( паса и мачака ) у прихватилишту за животиње,

- лишавање живота за неизлечиво болесне  и повређене напуштене и изгубљене животиње,

- контролу и смањење популације напуштених паса и мачака,

- нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавне површине до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла,