Јавно комунално предузеће “Чистоћа и зеленило”

Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица, ПИБ: 100961002
Централа: 024/620-444, Директор: 024/620-455
Фаx: 024/620-460, Е-маил: office@cistoca-su.co.rs

У току првих шест месеци 2017-те године у Прихватилишту за напуштене псе и мачке удомљено је 54 пса док је у току прошле 2016-те године удомљено укупно 36 паса. Повећан број удомљења указује на све већу хуманост и друштвену одговорност грађана .