Јавно комунално предузеће “Чистоћа и зеленило”

Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица, ПИБ: 100961002
Централа: 024/620-444, Директор: 024/620-455
Фаx: 024/620-460, Е-маил: office@cistoca-su.co.rs

Први знаци који указују на развој вртне уметности могу се уочити након проглашења Суботице слободним краљевским градом. Средином 18. века у Суботици је већ подигнуто доста паркова. Тадашњи градски баштован (Морава Јанош) упућује се у Беч и Пешту ради проучавања тамошњих паркова како би стечена искуства и знања пренео на суботичке. Ови подаци упућују на потврду о вековној традицији вођења бриге о зеленилу Суботице која треба да добија потврду и данас кроз програме одржавања и изградње истих.

Одржавање и нега јавних зелених површина спада у делатност заједничке комуналне потрошње и финансира се из буџета општине. Ови послови и послови изградње зелених површина, обављају се, и сва питања из ове области регулишу општинском Одлуком о јавним зеленим површинама ("Службени лист општине Суботица" бр.: 16/96).