Јавно комунално предузеће “Чистоћа и зеленило”

Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица, ПИБ: 100961002
Централа: 024/620-444, Директор: 024/620-455
Фаx: 024/620-460, Е-маил: office@cistoca-su.co.rs

МИСИЈА
Континуирано и квалитетно обављање комуналних услуга уз поштовање принципа
заштите животне средине и јавног интереса Града Суботице, уз сталну бригу о
задовољству корисника услуга у сфери деловања предузећа.
ВИЗИЈА
„Бити лидер међу јавним комуналним предузећима у региону“.
Предузеће примењује у области развоја комуналне инфраструктуре и комуналних услуга
филозофију трајног, одрживог и усклађеног развоја целог подручја локалне заједнице на
којем делује. Континуирано пружа квалитетне комуналне услуге уз стално унапређивање
сопствених техничко - технолошких и људских ресурса, заснованих на принципима
заштите природе и животне средине на територији града Суботице. Континуирано
едукујемо грађане Суботице о заштити животне средине и њиховом доприносу стварању
услова за бољи квалитет живота у чистој средини, зато што ми данас понашањем према
животној средини и ресурсима пишемо историју будућности. ЈКП „Чистоћа и зеленило“
Суботица у остваривању своје визије представља себе као организацију која је модерно,
стабилно и ефикасно организована, на начин који ће осигурати довољно послова,
активности и флексибилности у постизању финансијских резултата