Јавно комунално предузеће “Чистоћа и зеленило”

Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица, ПИБ: 100961002
Централа: 024/620-444, Директор: 024/620-455
Фаx: 024/620-460, Е-маил: office@cistoca-su.co.rs

Унутрашња организација ЈКП "Чистоћа и зеленило" Суботица представља јединствену целину. Ради ефикаснијег извршавања појединих карактеристичних послова организоване су радне јединице:

Изношење и депоновање чврстог отпада и одржавање возног парка

  1. Одржавање хигијене јавних површина
  2. Одржавање и изградња зелених површина
  3. Селективни центар
  4. Прихватилиште за напуштене псе и мачке

А за стручне послове Техничко-правни и Економско-финансијски сектор са својим службама.