Јавно комунално предузеће “Чистоћа и зеленило”

Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица, ПИБ: 100961002
Централа: 024/620-444, Директор: 024/620-455
Фаx: 024/620-460, Е-маил: office@cistoca-su.co.rs

Поштовани посетиоци,

ЈКП "Чистоћа и зеленило" је основано 1948, а у садашњем облику 1990. године и од тада послује као привредни субјект основан од стране Града Суботице ради пружања јавних услуга одржавања хигијене града и зеленила те прикупљања и збрињавања отпада. Током времена овим задужењима су придодати и брига о псима луталицама (прихватилиште), те прикупљање и примарно разврставање рециклабилног отпада.

Изазове трансформације овог јавног сервиса ка тржишно оријентисаном субјекту смо схватили озбиљно, тако да је започета реорганизација, рационализација и усвајање нових техногија, па су сходно нашем великом залагању у последње 3* године остварени значајни резултати првенствено на пољу подизања квалитета наших услуга, а потом и на економичности, количини и врсти пружених услуга. Велике донације Министарства за заштиту животне средине и просторног планирања и Града Суботице које су биле усмерене у инфраструктурална улагања и развој делатности, те су, на радост свих грађана и гостију Суботице, омогућили брз и видљив помак у овој сфери. Овим улагањима су обезбеђени нови камиони и радне машине, контејнери и канте, уређење старе депоније, очишћене су и саниране дивље депонија, израђени плански документи, центар за разврставање отпада, ново прихватилиште, нови парк Прозивка, Ђурђинска шума, уређени кружни токови... Остварени су позитивни финансијски резултати и надамо се да ће се позитиван тренд раста наставити.

Наша стратегија је усмерена првенствено на пружање квалитетних услуга, што је потрошачима уистину важно, те на тај начин настојимо задовољити њихова очекивања и од њих направити задовољне кориснике. Општи изглед и хигијена нашег града су нам приоритети на којима ћемо и даље истрајати, без обзира на све потешкоће које се јављају.

Синдикална, као и општа и посебна права радника ће се и даље у потпуности поштовати, јер је едукован и задовољан радник императив и основна база за квалитетно и ефикасно извршавање преузетих обавеза.

У наредном периоду планирана је реализација низа развојних пројеката који ће за резултат имати побољшање унапређења квалитета услуга и ефикасности рада предузећа, како би у што већој мери биле задовољене потребе наших потрошача.

Очекујемо да ће нова WЕБ страница ЈКП «Чистоћа и зеленило» уз друге видове комуникације омогућити унапређење услуга и изграђивање ефикасног и ефективног система јавности рада ЈКП " Чистоћа и зеленило".

Хвала Вам на сарадњи.