Јавно комунално предузеће “Чистоћа и зеленило”

Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица, ПИБ: 100961002
Централа: 024/620-444, Директор: 024/620-455
Фаx: 024/620-460, Е-маил: office@cistoca-su.co.rs

2018. година

        Квартални извештаји

2017. година

         Квартални извештаји

 

2016. година

         Квартални извештаји

2015. година

       Квартални извештаји

2014. година

        Квартални извештаји

2013. година

2012. година

2011. година

2010. година

2009. година

2008. година