Јавно комунално предузеће “Чистоћа и зеленило”

Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица, ПИБ: 100961002
Централа: 024/620-444, Директор: 024/620-455
Фаx: 024/620-460, Е-маил: office@cistoca-su.co.rs

2019. година 

2018. година

        Квартални извештаји

Анализа пословања предузећа са предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању у 2018. години - 01.03.2019.  

2017. година

         Квартални извештаји

 

2016. година

         Квартални извештаји

2015. година

       Квартални извештаји

2014. година

        Квартални извештаји

2013. година

2012. година

2011. година

2010. година

2009. година

2008. година