Јавно комунално предузеће “Чистоћа и зеленило”

Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица, ПИБ: 100961002
Централа: 024/620-444, Директор: 024/620-455
Фаx: 024/620-460, Е-маил: office@cistoca-su.co.rs

Суботица деценијама уназад спада у ред градова са изграђеном и негованом традицијом бриге о изгледу и чистоћи насеља. Од послератних година до данас пружање услуга сакупљања и одлагања смећа, одржавање чистоће и нега зелених површина обавља се на различите начине и на различите начине организовања.

Сходно променама како у управно-административном тако и услед територијалних промена бившег среза Суботица, 1948. године формирано је предузеће за делатност чистоће односно 1959. године Управа за озелењавање града. И у наредним деценијама долазило је до организационих промена да би од 1990. године предузеће Одлуком о организовању (Службени лист општине Суботица бр. 21/98, 4/99, 38/2001. 21/2002, 16/2003., 45а/2003. и 63/2003) Скупштине општине Суботица почело функционисати у садашњем организованом облику.