Јавно комунално предузеће “Чистоћа и зеленило”

Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица, ПИБ: 100961002
Централа: 024/620-444, Директор: 024/620-455
Фаx: 024/620-460, Е-маил: office@cistoca-su.co.rs

ПЛАНОВИ

2017

Измењен план јавних набавки

План јавних набавки

2016.

Прва измена плана јавних набавки за 2016. г.

План јавних набавки за 2016. годину

ПРОГРАМИ

2017.

Трећа измена програма пословања за 2017. годину, Одлука надзорног одбора

Прва измена посебног програма о коришћењу средстава из буџета Града Суботице

Друга измена програма пословања за 2017. годину

Прва измена програма пословања за 2017. годину

Програм пословања за 2017. годину

Посебан програм о коришћењу средстава из буџета Града Суботице, Одлука надзорног одбора

2016.

Програм зимске службе за 2016. годину

Посебан програм о коришћењу средстава из буџета града за 2016. годину

 -   сагласностпосебан програм -

Измена програма пословања за 2016, годину

Програм пословања за 2016. годину

2015.

3 измена програма пословања за 2015. годину

2 измена програма пословања за 2015. годину

Измена програма пословања за 2015. годину

Програм Пословања за 2015. годину.

2014.

Програм Пословања за 2014. годину.