Јавно комунално предузеће “Чистоћа и зеленило”

Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица
Централа: 024/620-444, Директор: 024/620-455
Фаx: 024/620-460, Е-маил: office@cistoca-su.co.rs

ПЛАНОВИ

2017

Измењен план јавних набавки

План јавних набавки

2016.

Прва измена плана јавних набавки за 2016. г.

План јавних набавки за 2016. годину

ПРОГРАМИ

2017.

Прва измена посебног програма о коришћењу средстава из буџета Града Суботице

Друга измена програма пословања за 2017. годину

Прва измена програма пословања за 2017. годину

Програм пословања за 2017. годину

Посебан програм о коришћењу средстава из буџета Града Суботице, Одлука надзорног одбора

2016.

Програм зимске службе за 2016. годину

Посебан програм о коришћењу средстава из буџета града за 2016. годину

 -   сагласностпосебан програм -

Измена програма пословања за 2016, годину

Програм пословања за 2016. годину

2015.

3 измена програма пословања за 2015. годину

2 измена програма пословања за 2015. годину

Измена програма пословања за 2015. годину

Програм Пословања за 2015. годину.

2014.

Програм Пословања за 2014. годину.