Јавно комунално предузеће “Чистоћа и зеленило”

Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица, ПИБ: 100961002
Централа: 024/620-444, Директор: 024/620-455
Фаx: 024/620-460, Е-маил: office@cistoca-su.co.rs

ПЛАНОВИ

2019.

План јавних набавки за 2019. годину - 01.03.2019. 

Годишњи план интерне ревизије за 2019. годину  - 23.01.2019.   

Стратешки план за интерну ревизију за период од 2019 - 2021. године - 23.01.2019.  

2018.

Друга измена плана јавних набавки - 01.10.2018.

Прва измена плана јавних набавки - 02.07.2018.

План јавних набавки - 20.03.2018.

Годишњи план интерне ревизије за 2018. годину - 27.02.2018

Стратешки план за интерну ревизију за период од 2018 - 2020. године - 27.02.2018.

2017.

Измењен план јавних набавки

План јавних набавки

2016.

Прва измена плана јавних набавки за 2016. г.

План јавних набавки за 2016. годину

ПРОГРАМИ

2019.

Програм пословања за 2019. годину  

Посебан програм о коришћењу средстава из буџета Града Суботице - 18.02.2019.

2018.

Друга измена програма пословања за 2018. годину - 01.10.2018.

Посебан програм о коришћењу средстава из буџета Града Суботице - 21.09.2018.

Прва измена програма пословања за 2018. годину - 22.06.2018.

Програм пословања за 2018. годину - 23.02.2018.

2017.

Трећа измена програма пословања за 2017. годину, Одлука надзорног одбора

Прва измена посебног програма о коришћењу средстава из буџета Града Суботице

Друга измена програма пословања за 2017. годину

Прва измена програма пословања за 2017. годину

Програм пословања за 2017. годину

Посебан програм о коришћењу средстава из буџета Града Суботице, Одлука надзорног одбора

2016.

Програм зимске службе за 2016. годину

Посебан програм о коришћењу средстава из буџета града за 2016. годину

 -   сагласностпосебан програм -

Измена програма пословања за 2016, годину

Програм пословања за 2016. годину

2015.

3 измена програма пословања за 2015. годину

2 измена програма пословања за 2015. годину

Измена програма пословања за 2015. годину

Програм Пословања за 2015. годину.

2014.

Програм Пословања за 2014. годину.