Јавно комунално предузеће “Чистоћа и зеленило”

Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица, ПИБ: 100961002
Централа: 024/620-444, Директор: 024/620-455
Фаx: 024/620-460, Е-маил: office@cistoca-su.co.rs

ПЛАНОВИ

2018.

Прва измена плана јавних набавки - 02.07.2018.

План јавних набавки - 20.03.2018.

Годишњи план интерне ревизије за 2018. годину - 27.02.2018

Стратешки план за интерну ревизију за период од 2018 - 2020. године - 27.02.2018.

2017.

Измењен план јавних набавки

План јавних набавки

2016.

Прва измена плана јавних набавки за 2016. г.

План јавних набавки за 2016. годину

ПРОГРАМИ

2018.

Посебан програм о коришћењу средстава из буџета Града Суботице - 21.09.2018.

Прва измена програма пословања за 2018. годину - 22.06.2018.

Програм пословања за 2018. годину - 23.02.2018.

2017.

Трећа измена програма пословања за 2017. годину, Одлука надзорног одбора

Прва измена посебног програма о коришћењу средстава из буџета Града Суботице

Друга измена програма пословања за 2017. годину

Прва измена програма пословања за 2017. годину

Програм пословања за 2017. годину

Посебан програм о коришћењу средстава из буџета Града Суботице, Одлука надзорног одбора

2016.

Програм зимске службе за 2016. годину

Посебан програм о коришћењу средстава из буџета града за 2016. годину

 -   сагласностпосебан програм -

Измена програма пословања за 2016, годину

Програм пословања за 2016. годину

2015.

3 измена програма пословања за 2015. годину

2 измена програма пословања за 2015. годину

Измена програма пословања за 2015. годину

Програм Пословања за 2015. годину.

2014.

Програм Пословања за 2014. годину.