Јавно комунално предузеће “Чистоћа и зеленило”

Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица, ПИБ: 100961002
Централа: 024/620-444, Директор: 024/620-455
Фаx: 024/620-460, Е-маил: office@cistoca-su.co.rs

ЈКП „Чистоћа и зеленило" 
Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица

Централа: 024/620-444
Директор: 024/620-455
Фаx: 024/620-460
Е-маил: office@cistoca-su.co.rs

Седиште радне јединице за одношење и депоновање
чврстог отпада и возни парк:

Антуна Б. Шимица бб, 24000 Суботица, 
Тел: 024/620-888, 024/620-877
Емаил: gradska.deponija@cistoca-su.co.rs

Прихватилиште за напуштене псе и мацке:
9.Нова 249(Гањо шор 137), 24000 Суботица, 
Тел: 024/670-595, 062/551-915
Емаил: zoo.higijena@cistoca-su.co.rs

 

Попуњавање обележених поља * је обавезно.


Captcha