Јавно комунално предузеће “Чистоћа и зеленило”

Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица, ПИБ: 100961002
Централа: 024/620-444, Директор: 024/620-455
Фаx: 024/620-460, Е-маил: office@cistoca-su.co.rs

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица је започело замену контејнера са једноделним поклопцима, новим контејнерима чији је поклопац дводелни и лакши што ће олакшати одлагање отпада, посебно најмлађим и најстаријим суграђанима.

- Ово смо учинили како би изашли у сусрет грађанима, да неби дизали те тешке једноделне поклопце приликом бацања отпада, с обзиром да се на контејнерима са дводелним поклопцем подиже само један мали део поклопца, каже руководилац РЈ "Одношење и депоновање чврстог комуналног отпада", Роберт Малушчик.

Према његовим речима, набављено је 210 контејнера са дводелним поклопцем, који ће бити распоређени на јавним површинама ужег ценра града, а потом ће се распоређивање ширити ка ободу града и блоковским насељима. Контејнери који су до сада били у употреби, биће постављени уместо оштећених који су повучени из употребе и појачати број расположивих контејнера тамо где је потребно, што ће по његовом уверењу допринети уреднијем изгледу површина око контејнера, где се дешавају ситуације да грађани не баце отпад у контејнер, већ смеће остављају поред.