Јавно комунално предузеће “Чистоћа и зеленило”

Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица, ПИБ: 100961002
Централа: 024/620-444, Директор: 024/620-455
Фаx: 024/620-460, Е-маил: office@cistoca-su.co.rs

ЈКП "Чистоћа и зеленило" Суботица, подмадило је возни парк са три нова возила. Купљени су аутосмећар по цени од 21.453 000 динара, аутоподизач за 10.954 000 динара и аутоцистерна по цени од 12,488 000 динара.

Према речима надлежних из ЈКП "Чистоћа и зеленило", нова возила ће допринети једноставнијем, ефикаснијем и квалитетнијем одржавању хигијене града.