Јавно комунално предузеће “Чистоћа и зеленило”

Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица, ПИБ: 100961002
Централа: 024/620-444, Директор: 024/620-455
Фаx: 024/620-460, Е-маил: office@cistoca-su.co.rs

Током пролећне акције чишћења прикупљене су рекордне количине кабастог и чврстог комуналног отпада.
Према речима руководиоца Радне јединице "Планирање и развој" у ЈКП "Чистоћа и зеленило" Суботица, Николе Јовичића, било је постављено укупно 999 контејнера запремине 5 метара кубних, а укупна количина одвеженог и депонованог отпада износи 1128 тона.