Јавно комунално предузеће “Чистоћа и зеленило”

Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица, ПИБ: 100961002
Централа: 024/620-444, Директор: 024/620-455
Фаx: 024/620-460, Е-маил: office@cistoca-su.co.rs

Одбор Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Града Суботице, као саставни део Покрајинског одбора синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Војводине, донео је Одлуку о ступању у једносатни штрајк упозорења дана 30.новембра 2017.године у свим јавним и јавно-комуналним предузећима Града Суботице. Таква одлука донета је на основу одлуке Покрајинског одбора Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Војводине бр. 05-12-37/1 од дана 14.11.2017.године, као реакција на тежак материјални положај запослених у комуналној делатности, а пре свега у изостанку најављеног увећања зарада, које су замрзнуте и умањене већ 3 године.

Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Војводине са својих 10.000 чланова ступа 30. новембра 2017. године у једносатни штрајк упозорења. Основни захтев Синдиката је да се јавно комунална предузећа на локалном нивоу изузму из Закона о привременом уређивању основица за исплату зарада код корисника јавних средстава. Доношењем овог Закона, јавна комунална предузећа су неоправдано сврстана у ред субјеката који треба да пуне републички буџет и то само од зарада запослених. Умањивањем зарада запосленима за 10%, комунална предузећа су у обавези да та средства трансферују у буџет Републике. Овакво стање траје већ непрекидно три године и доводи не само до умањења зарада, јер су истим прописом зараде и замрзнуте, те се ни тако умањене не могу подизати. Истовремено Влада саопштава да је консолидовала буџет, и да има простора са поправку и повећање зарада, те доноси одговарајуће акте и подиже зараде свима који су корисници републичког буџета, али је у потпуности заборавила локална комунална предузећа, односно запослене у њима, која нису корисници средстава буџета, ни локалног, ни покрајинског, ни републичког. Ово сматрамо огромном неправдом, и може се рећи да је реч о превиду Владе, која је предлажући поменути закон њиме неоправдано обухватила и јавна и јавно комунална предузећа, а до сада није нашла адекватно решење да изађе из те ситуације.

Предузећа која ступају у једносатни штрајк упозорења на територији Града Суботице су:

Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“ – у временском интервалу од 13 до 14 часова.

Јавно комунално предузеће „Стадион“ – у временском интервалу од 6 до 7 часова,
Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање – у временском интервалу од 7 до 8 часова,
Јавно предузеће „Палић Лудаш“ – у временском интервалу од 7 до 8 часова,
Јавно комунално предузеће „Димничар“ – у временском интервалу од 7 до 8 часова,
Јавно комунално предузеће „Погребно“ – у временском интервалу од 7 до 8 часова,
Јавно комунално предузеће „Суботицагас“ – у временском интервалу од 7 до 8 часова,
Јавно комунално предузеће „Суботичка топлана“ – у временском интервалу од 7 до 8 часова,
Јавно предузеће „Суботица транс“ – у временском периоду од 9 до 10часова,
Јавно комунално предузеће „Суботичке пијаце“ – у временском интервалу од 12 до 13 часова, и
Јавно комунално предузеће „Паркинг“ – у временском интервалу од 12:30 до 13:30 часова.

 У Суботици, 28.11.2017.године                                  С поштовањем,                         

 Одбор Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Града Суботице

 Виктор Најдановић,с.р            Јосипа Војнић Тунић,с.р                 Милан Мрвош,с.р
 председник Одбора                потпредседник Одбора                 секретар Одбора