Јавно комунално предузеће “Чистоћа и зеленило”

Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица, ПИБ: 100961002
Централа: 024/620-444, Директор: 024/620-455
Фаx: 024/620-460, Е-маил: office@cistoca-su.co.rs

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица наставља поделу бесплатних типских посуда за сакупљање смећа, а од 24. септембра канте се деле у МЗ Бајмок. Подела канти ће се врши радним данима од 8,30 до 14,30 часова.
Грађани који се у наведеном термину не буду налазили код куће, типске посуде за сакупљање смећа моћи ће уз приказ личне карте, преузети на адреси Гајева бб, уторком и четвртком од 15 до 17 часова.