Јавно комунално предузеће “Чистоћа и зеленило”

Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица, ПИБ: 100961002
Централа: 024/620-444, Директор: 024/620-455
Фаx: 024/620-460, Е-маил: office@cistoca-su.co.rs

На основу Одлуке о увођењу ванредног стања на територији Републике Србије због епидемије вирусом ЦОВИД -19, а у складу са препоруком Владе Републике Србије, учесници заједничке наплате ЈКП "Водовод и канализација" , ЈКП "Чистоћа и зеленило" Суботица и ЈКП "Димничар" ће омогућити пензионерима и лицима старијим од 65 година да своје рачуне за март, април и мај 2020. године плате накнадно по завршетку ванредног стања и то без обрачунавања камате на неплаћене рачуне и без покретања поступка принудне наплате.

Такође, обавештавају се пензионери и лица старија од 65 година да ће о условима И начину плаћања месечних рачуна бити благовремено  обавештени, након укидања ванредног стања.

Остали корисници су у обавези да рачуне плаћају у валутном року, назначеном на рачуну.

Захваљујемо се свим нашим корисницима који редовно измирују своје обавезе.