Јавно комунално предузеће “Чистоћа и зеленило”

Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица, ПИБ: 100961002
Централа: 024/620-444, Директор: 024/620-455
Фаx: 024/620-460, Е-маил: office@cistoca-su.co.rs

Обавештавамо грађане да ће ЈКП "Чистоћа и зеленило" Суботица дана 08.01.2018. (понедељак) вршити услугу одвожења смећа на теренима тј. месним заједницама које су тог дана на распореду.

Дана 08.01.2018. године БЛАГАЈНА предузећа неће радити.

Градска депонија ће бити отворена и бити доступна грађанима по устаљеном раду.

С поштовањем,

                                                        ЈКП "Чистоћа и зеленило" Суботица