Јавно комунално предузеће “Чистоћа и зеленило”

Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица, ПИБ: 100961002
Централа: 024/620-444, Директор: 024/620-455
Фаx: 024/620-460, Е-маил: office@cistoca-su.co.rs

Након доношења Одлуке о укидању ванредног стања (,,Сл.гласник РС “ БР. 65/2020 од 06.05.2020. године) ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица обавештава грађане да почиње рад са странкама дана 08.05.2020. године, истог дана са почетком у 07:00 часова почињу да раде и шалтери благајне предузећа.

 Благајна предузећа ће радити сваког радног дана од 07:00 – 17:00 часова.

Радно време шалтера за информације биће сваког радног дана од 07:00 – 15:00 часова.

 Почетак рада подразумева примену препоручених мера заштите : дистанцирања, дезинфекције руку и ношења заштитних маски, како од стране запослених, тако и од стране странака.                                                                

                                                                             ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица