Јавно комунално предузеће “Чистоћа и зеленило”

Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица, ПИБ: 100961002
Централа: 024/620-444, Директор: 024/620-455
Фаx: 024/620-460, Е-маил: office@cistoca-su.co.rs

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“ СУБОТИЦА ОБАВЕШТАВА ГРАЂАНЕ ДА У СКЛАДУ СА ДОНЕТИМ ЗАКЉУЧКОМ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ОБУСТАВЉА СЕ РАД СА СТРАНКАМА ПУТЕМ НЕПОСРЕДНОГ КОНТАКТА ДОК ТРАЈЕ ВАНРЕДНО СТАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ.

 МОЛИМО СВЕ ГРАЂАНЕ ДА СВОЈЕ ПОДНЕСКЕ ПРЕДУЗЕЋУ, ПОДНОСЕ ПУТЕМ ПИСАНЕ ИЛИ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ ИЛИ ТЕЛЕФОНСКИМ ПУТЕМ.

 КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ:

ЦЕНТРАЛА ПРЕДУЗЕЋА 024/620-444

ГРАДСКА ДЕПОНИЈА 024/620-888

ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА НАПУШТЕНЕ

ПСЕ И МАЧКЕ  024/620-540

РЕКЛАМАЦИЈЕ 024/620-408

БЕСПЛАТНА ИНФО ЛИНИЈА 0800 151 152

АДРЕСА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ:

office@cistoca-su.co.rs

АДРЕСА ЗА ПРИЈЕМ ПОШТЕ:

ЈОЖЕФА АТИЛЕ 4,  24000 СУБОТИЦА

 УПУЋУЈЕМО ГРАЂАНЕ ДА ОБРАСЦЕ ЗА РЕКЛАМАЦИЈЕ, ПРИЈАВУ ДОГАЂАЈА (УГРИЗА) МОГУ ПРЕУЗЕТИ НА ВЕБ САЈТУ ПРЕДУЗЕЋА www.cistoca-su.co.rs  У ОДЕЉКУ „ДОКУМЕНТИ“.

 ПОДНЕСЦИ ГРАЂАНА У ПИСАНОМ ОБЛИКУ  ЋЕ СЕ ПРЕУЗИМАТИ У РАД И КАДА НИСУ ПОДНЕТИ НА ПРОПИСАНИМ ОБРАСЦИМА.

 ТАКОЂЕ МОЛИМО СВЕ ГРАЂАНЕ ДА КОРИСТЕ НАВЕДЕНЕ ОБЛИКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И АЛТЕРНАТИВНЕ НАЧИНЕ ПЛАЋАЊА РАЧУНА ПУТЕМ ЕЛЕКТРОНСКОГ И МОБИЛНОГ БАНКАРСТВА.

 О СВИМ ПРОМЕНАМА РЕЖИМА РАДА СА СТРАНКАМА, БЛАГОВРЕМЕНО ЋЕМО ИНФОРМИСАТИ ЈАВНОСТ.

 ХВАЛА НА РАЗУМЕВАЊУ.

                                                                                                          ДИРЕКТОР

                                                                                               СЛОБОДАН МИЛОШЕВ