Јавно комунално предузеће “Чистоћа и зеленило”

Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица, ПИБ: 100961002
Централа: 024/620-444, Директор: 024/620-455
Фаx: 024/620-460, Е-маил: office@cistoca-su.co.rs

Обавештавају се становници  мз  Бајмок да ће представник ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица бити присутан у просторијама месне заједнице у периоду од 14.09.2017. до 22.09.2017. године у времену од 11,00 часова до 17,00 часова, где ће примати рекламације у вези одношења чврстог комуналног отпада.

 Рекламације се могу поднети и у просторијама предузећа на адреси Јожефа Атиле бр. 4 у Суботици  сваког радног дана од 7,00 до 17,00 часова.

 Корисници услуге ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица своје обавезе моћи ће измиривати на шалтеру благајне у предузећу ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица на адреси Јожефа Атиле бр. 4 у Суботици на шалтеру благајне ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица на адреси Трг Лазара Нешића 9/а сваког радног дана од 7,00 до 17,00 часова као и на благајни ЈКП „Водовод и канализација“ у просторијама месне заједнице у Бајмоку.  

                                                                                   ЈКП  „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“  СУБОТИЦА