Јавно комунално предузеће “Чистоћа и зеленило”

Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица, ПИБ: 100961002
Централа: 024/620-444, Директор: 024/620-455
Фаx: 024/620-460, Е-маил: office@cistoca-su.co.rs

                                                         

ОБАВЕШТЕЊЕ  

 Обавештавају се становници – власници непокретности са територије Месне заједнице Бајмок да ће ЈКП "Чистоћа и зеленило" Суботица извршити увођење у регистар корисника  услуга сакупљања и одвожења комуналног отпада из домаћинстава у МЗ Бајмок и да ће почев од 01.08.2017. године вршити услугу  у смислу члана 8. и 17. Одлуке о одржавању чистоће.

 Корисници комуналне услуге дужни су да комунални отпад одлажу у посуде за сакупљање отпада (типске посуде – канте запремине 120 л) уколико их поседују или у полиетиленске вреће (без обзира на боју)  запремине од 50 до 120 литара. Отпад од кошења и баштенски отпад такође одлагати у полиетиленске вреће (без обзира на боју) у распону запремина као за комунални отпад. Отпад од орезивања исећи на максималну дужину од 50 цм, везати у снопове и одложити поред врећа.

 Одвожење комуналног отпада вршиће се по режиму два пута месечно - петком и то почев од 04.08. (августа) текуће године и то десна страна насеља од Сомборског пута гледајући из правца Суботице, а лева страна насеља од  Сомборског пута гледајући из правца Суботице у петак 11.08. и тако наизменично сваког петка у месецу.

 Молимо будуће кориснике комуналне услуге да комунални отпад припремљен на описан начин, одложе на дан предвиђен за одвожење комуналног отпада испред својих објеката на јавну површину на место ближе саобраћајници на коме возило ЈКП "Чистоћа и зеленило" има несметан приступ.

 Одвожење комуналног отпада путем полиетиленских врећа становницима МЗ Бајмок вршиће се све до поделе посуда за сакупљање отпада (типских канти).

 У периоду до 01.08. ЈКП "Чистоћа и зеленило", ће у циљу одржавања комуналног реда на територији МЗ Бајмок, вршити услугу сакупљања и одвожења комуналног отпада из домаћинстава припремљен на претходно описан начин, без накнаде. Режим сакупљања и одвожења без накнаде по следећем:

14.07. петак – део МЗ са леве стране Сомборског пута гледајући из правца Суботице

21.07. петак – део МЗ са десне стране Сомборског пута гледајући из правца Суботице

28.07. петак – део МЗ са леве стране Сомборског пута гледајући из правца Суботице

 За извршену услугу почевши од 01.08.2017. ЈКП "Чистоћа и зеленило" ће издавати рачун обједињене наплате комуналних услуга сходно допуни одлуке о ценама услуга управљања комуналним отпадом – услуга сакупљања , одвожења и депоновања отпада.

 За издате рачуне по извршеној услузи корисници ће моћи рекламирати рачуне у року од 8 (осам) дана од дана пријема рачуна (почетак септембра). Рекламације ће се моћи вршити у ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица, на адреси Јожефа Атиле 4, Суботица, сваког радног дана од 7 до 15 часова, као и у канцеларији МЗ Бајмок у времену од 11 до 18 часова радним даном.