Јавно комунално предузеће “Чистоћа и зеленило”

Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица, ПИБ: 100961002
Централа: 024/620-444, Директор: 024/620-455
Фаx: 024/620-460, Е-маил: office@cistoca-su.co.rs

ПОШТОВАНИ КОРИСНИЦИ !


Обавештавамо Вас да због предстојећих празника и то дана 7.јануара ( понедељак ) за верски празник Православни Божић неће се одвозити комунални отпад са терена по распореду за те дане .
Комунални отпад из домаћинстава ће се изнимно покупити на следећем терену :
- М.З. Келебија – лева страна ( посматрајући из правца града )

Захваљујемо вам се на разумевању и Сретни Вам Празници !


                                                                Ј.К.П. „ Чистоћа и зеленило „ Суботица