Јавно комунално предузеће “Чистоћа и зеленило”

Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица, ПИБ: 100961002
Централа: 024/620-444, Директор: 024/620-455
Фаx: 024/620-460, Е-маил: office@cistoca-su.co.rs

Поштовани корисници

Обавештавамо Вас да за време Државног празника 15.02-16.02. ( понедељак и уторак )  кућно смеће се неће одвозити по устаљеном режиму .

Изузетно , кућно смеће ће се дана 15.02. ( понедељак ) одвозити са територије М.З.“Келебија“  и то лева страна гледано из правца Суботице . Молимо грађане да назначеног дана благовремено припреме комунални отпад за одвоз .

У дане празника благајна неће радити .

                                                                    Ј.К.П.“ Чистоћа и зеленило“ Суботица