Јавно комунално предузеће “Чистоћа и зеленило”

Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица, ПИБ: 100961002
Централа: 024/620-444, Директор: 024/620-455
Фаx: 024/620-460, Е-маил: office@cistoca-su.co.rs

Обавештавамо Вас да се за време Државног празника 01. јануара 2021. ( петак )   комунални отпад  неће одвозити са терена по распореду за те дане .

    Комунални отпад из домаћинстава са територије М.З.”Бајмок( десна страна из правца Суботице ) као и Мишићево ( жути џакови ) ће се одвозити 02. јануара 2021. ( субота )  те молимо  кориснике да тог дана у јутарњим сатима изнесу своје типске посуде .

 За дане Државног празника депонија је затворена .

 Захваљујемо вам се на разумевању и Сретни Вам Празници !