Јавно комунално предузеће “Чистоћа и зеленило”

Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица, ПИБ: 100961002
Централа: 024/620-444, Директор: 024/620-455
Фаx: 024/620-460, Е-маил: office@cistoca-su.co.rs

Обавештавају се грађани да ће почев од 08.10.2018. године радно време градске депоније бити од 06,00 часова до 18,00 часова током целе недеље.

                                                                                               Директор
                                                                         Слободан Милошев, маст.инж.пољ.