Јавно комунално предузеће “Чистоћа и зеленило”

Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица, ПИБ: 100961002
Централа: 024/620-444, Директор: 024/620-455
Фаx: 024/620-460, Е-маил: office@cistoca-su.co.rs

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ГРАЂАНИ ДА ЋЕ ПОЧЕВ ОД 21.09.2020. ГОДИНЕ РАДНО ВРЕМЕ ГРАДСКЕ ДЕПОНИЈЕ БИТИ ОД 06,00 ЧАСОВА ДО 18,00 ЧАСОВА ТОКОМ ЦЕЛЕ НЕДЕЉЕ.