Јавно комунално предузеће “Чистоћа и зеленило”

Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица, ПИБ: 100961002
Централа: 024/620-444, Директор: 024/620-455
Фаx: 024/620-460, Е-маил: office@cistoca-su.co.rs

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВЉАЊУ РАДА СА СТРАНКАМА ПУТЕМ НЕПОСРЕДНОГ КОНТАКТА НА ШАЛТЕРИМА

 Јавна комунална предузећа „Водовод и канализација“ Суботица, „Чистоћа и зеленило“ Суботица и „Димничар“ Суботица обавештавају све своје кориснике услуга да у условима проглашеног ванредног стања због епидемије корона вируса, до даљег обустављају рад са странкама путем непосредног контакта на шалтерима предузећа.

Плаћање рачуна за испоручене услуге могуће је вршити путем електронског и мобилног банкарства.

За питања, приговоре, рекламације и сугестије корисници могу да користе следеће телефонске бројеве и е-маил адресе:

 -          За ЈКП “Водовод и канализација” Суботица бесплатни телефонски број 0800-000-024 за позиве из свих фиксних мрежа са позивног броја 024 и телефонски број 024/55-77-11 за позиве из мобилних мрежа, односно е-маил адреса reklamacije@vodovodsu.rs

-          За ЈКП “Чистоћа и зеленило” Суботица бесплатни телефонски број 0800-151-152 и  телефонски број 024/620-444, односно е-маил адреса office@cistoca-su.co.rs

-          За ЈКП „Димничар“ Суботица бесплатни телефонски број 0800-024-022 i телефонски број 024/553-072, односно е-маил адреса office@dimnicar.co.rs

 Поднесци корисника у писаном облику ће се преузимати у рад и када нису поднети на прописаним обрсцима. Корисницима су на располању и он-лине упити стањана сајтовима предузећа, путем којих могу брзо и једноставно преузети електронске копије рачуна и извршити увид у своје уплате.

Обустављање рада са странкама путем непосредног контакта спроводи се до дана престанка ванредног стања.

Горе наведена мера предузећа је донета на основу Закључка Владе Републике Србије 05 бр. 53-2561/2020 објављеног у Службеном гласнику РС, бр. 35-2020.

            Захваљујемо корисницима на разумевању.

 

ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица

Директор

Сугáр Гyöргy, дипл. инж. техн.

 

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица

Директор

Слободан Милошев, мастер економиста

 

ЈКП „Димничар“ Суботица

Директор

 Предраг Мастиловић, дипл. екон.