Јавно комунално предузеће “Чистоћа и зеленило”

Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица, ПИБ: 100961002
Централа: 024/620-444, Директор: 024/620-455
Фаx: 024/620-460, Е-маил: office@cistoca-su.co.rs

Поштовани корисници наших услуга,
Обавештавамо вас о могућностима и накнадама одлагања комуналног чврстог отпада на тело Градске депоније „Александровачка бара“ у Суботици, Антуна Бранка Шимића б.б. СУБОТИЦА, а у циљу спречавања настајања дивљих депонија на територији локалне самоуправе Града Суботице:
- за земљу из ископа без садржаја отпадног материјала БЕЗ НАКНАДЕ;
- за земљу из ископа са примесама шута( грађевинског отпада) 0,11 дин/ кг;
- за неопасан комунални отпад( обично кућно смеће) 4,51 дин/ кг.
У наведене цене укључен је ПДВ и важе и за физичка и за правна лица!
НАПОМЕНА:
Сва физичка лица која сопственим возилом и полу-приколицом запремине до 1,5 mᶟ довезу неопасан комунални отпад( кућно смеће), исти могу БЕСПЛАТНО депоновати на тело Градске депоније „ Александровачка бара“ у Суботици.

НЕМОЈМО СТВАРАТИ ДИВЉЕ ДЕПОНИЈЕ!
ЧУВАЈМО ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И НАШУ СУБОТИЦУ!

                                                                            Ваше ЈКП „ Чистоћа и зеленило“ Суботица