Јавно комунално предузеће “Чистоћа и зеленило”

Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица, ПИБ: 100961002
Централа: 024/620-444, Директор: 024/620-455
Фаx: 024/620-460, Е-маил: office@cistoca-su.co.rs

ЈКП "Чистоћа и зеленило" Суботица, проширило је возни парк набавком још једног новог возила намењеног Радној јединици "Зоохигијена" за транспорт паса и мачака. Ново возило је марке "Фиат Дуцато", а купљено је по цени од 3,6 милиона динара са ПДВ из сопствених средстава.