Јавно комунално предузеће “Чистоћа и зеленило”

Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица, ПИБ: 100961002
Централа: 024/620-444, Директор: 024/620-455
Фаx: 024/620-460, Е-маил: office@cistoca-su.co.rs
ЈКП "Чистоћа и зеленило" Суботица, проширило је свој возни парк новим возилом марке "Isuzu", радне запремине мотора  2000 cmᶟ, снаге 110 кW. 
Возило је климатизовано, опремљено подизачем и свим неопходним уређајима, а купљено је по цени од 5,743 милиона динара са ПДВ.                                                                                                                                                       
Намењено је за потребе Радне јединице "Зеленило".